Uvjeti korištenja MyMcDonald's Rewards

Opći uvjeti programa lojalnosti MyMcDonald's Rewards

Ovim uvjetima društvo GLOBALNA HRANA d.o.o., Zagreb, Rudeška cesta 87a, OIB 97492131626, utvrđuje uvjete pod kojima kupcima McDonald's proizvoda odobrava pogodnosti za lojalnost proizvodima McDonald's.

 

Ovi Uvjeti općenito opisuju program lojalnosti MyMcDonald's Rewards, dok Detalji programa sadrže ponudu, nagrade/pogodnosti u sklopu programa lojalnosti te ostale aktualne informacije. Detalji programa se mogu povremeno mijenjati. Stoga svakako pročitajte Detalje programa za najnovije informacije o MyMcDonald’s Rewards programu lojalnosti jer neprestano poboljšavamo ponudu i nudimo nove uzbudljive pogodnosti u sklopu programa.

 

Ispunjavanje uvjeta i sudjelovanje Program lojalnosti MyMcDonald's Rewards dostupan je isključivo putem McDonald's mobilne aplikacije. Kako biste sudjelovali u programu lojalnosti MyMcDonald’s Rewards morate biti registrirani korisnik McDonald's aplikacije. Svi registrirani korisnici McDonald's aplikacije ujedno su i sudionici programa lojalnosti MyMcDonald’s Rewards bez potrebe dodatne privole od strane korisnika. Program lojalnosti i njegovo korištenje ne predstavlja novu ili dodatnu obradu osobnih podataka registriranih korisnika McDonald's aplikacije.

 

Kako zaraditi bodove Sudionici programa lojalnosti MyMcDonald's Rewards prilikom svake kupnje imaju mogućnost skupljanja bodova lojalnosti na način da za svaki utrošen 1 EUR sudionik ostvaruje pravo na 75 nagradnih bodova, pri čemu se za utrošene eurocente (50 eurocenti i više) broj bodova zaokružuje na prvi idući cijeli broj. Primjerice, za realiziranu kupnju u iznosu od 15 EUR sudionik programa ima mogućnost skupiti 1.125 nagradnih bodova, za realiziranu kupnju u iznosu od 1,75 EUR 131 nagradni bod, a za realiziranu kupnju u iznosu od EUR 1,85 139 nagradnih bodova..   

Za uspješno skupljanje bodova lojalnosti u sklopu programa MyMcDonald’s Rewards sljedeći uvjeti moraju biti ispunjeni:

        i.       Kupnja mora biti realizirana u jednom od McDonald's restorana na području Republike Hrvatskoj kojima upravlja Globalna hrana d.o.o.

       ii.       Kupnja mora biti realizirana u restoranu - na blagajni, samoposlužnom kiosku ili McDriveu. Kupnja putem dostave je izostavljena iz sudjelovanja u programu lojalnosti.

QR kôd digitalne kartice lojalnosti unutar McDonald's aplikacije mora biti skeniran na uređaju uz blagajnu prije naplate. U slučaju korištenja kupona unutar McDonald's aplikacije moguće je skupiti bodove i bez dodatnog skeniranja digitalne kartice lojalnosti. U slučaju da kôd nije moguće skenirati radi nedostupnosti ili neispravnosti uređaja, prilikom naručivanja možete djelatniku pročitati znakovni kôd ispisan ispod QR kôda na digitalnoj kartici lojalnosti. Na samoposlužnim kioscima omogućen je ručni upis kôda unutar izbornika „Unesi ručno“.

Ukoliko je prilikom naručivanja korišten kupon iz McDonald's aplikacije, bodovi lojalnosti će automatski biti dodani registriranom računu s kojeg je kupon iskorišten bez potrebe dodatnog skeniranja kartice lojalnosti.

Naknadno dodavanje bodova lojalnosti za ostvarenu kupnju nakon provedene naplate moguće je za zahtjeve predane unutar 48h od provedene narudžbe Zahtjev je potrebno ispuniti putem kontakt forme dostupne na stranicama https://mcdonalds.hr/kontakt/ ili upućivanjem e-pošte na adresu mcd@hr.mcd.com. Zahtjev obvezno mora sadržavati adresu e-pošte kojom je korisnik registriran u aplikaciju te presliku ili broj računa po kojem korisnik potražuje naknadan upis bodova lojalnosti.

Prilikom kupnje proizvoda, korisnik može skenirati ili unijeti samo jedan QR kôd kartice lojalnosti ili kupona. Ako korisnik prilikom iste kupnje unese više od jednog koda, izgubit će pravo na bodove lojalnosti temeljem svih skeniranih kodova izuzev onog posljednjeg.

Korištenje programa lojalnosti moguće je samo ukoliko je korisnik prijavljen na jednom uređaju u određenom trenutku. U slučaju da je korisnik s istim korisničkim računom prijavljen na dva ili više uređaja, moći će koristiti pogodnosti popusta na McDonald's proizvode, no neće ostvarivati pravo na bodove lojalnosti za ostvarene narudžbe do onog trenutka dok se ne odjavi iz aplikacije na drugom i svakom sljedećem uređaju na kojem je prijavljen u McDonald's aplikaciju.

 

Nagrade/Pogodnosti Skupljene bodove lojalnosti možete zamjenjivati za McDonald's proizvode sukladno Uvjetima korištenja koji su istaknuti u sklopu svake dostupne nagrade/pogodnosti. Sljedeći opći uvjeti primjenjuju se na nagrade/pogodnosti na koje je korisnik ostvario pravo:

        i.       Nagrada/Pogodnost se može iskoristiti samo njezinom aktivacijom unutar McDonald's aplikacije i registracijom (skeniranjem ili ručnim unosom kôda) na blagajni, samoposlužnom kiosku ili McDriveu. Nagrade/Pogodnosti nisu dostupne za korištenje putem usluge dostave.

       ii.       Nagrada/Pogodnost može biti realizirana samo u nekom od McDonald's restorana na području Republike Hrvatskoj kojima upravlja Globalna hrana d.o.o.

     iii.       Na nagrade/pogodnosti se primjenjuje datum isteka roka koji je istaknut u Uvjetima korištenja.

     iv.       Na nagrade/pogodnosti može biti primijenjeno ograničenje dostupnosti na pojedine restorane što je istaknuto u Uvjetima korištenja. Ukoliko nije drugačije navedeno smatra se da je nagrada/pogodnost dostupna za korištenje u bilo kojem od McDonald's restorana na području Republike Hrvatskoj kojima upravlja Globalna hrana d.o.o.

       v.       Na nagrade/pogodnosti može biti primijenjeno vremensko ograničenje dostupnosti na dio dana što je istaknuto u Uvjetima korištenja: Ukoliko nije drugačije navedeno smatra se da je nagrada/pogodnost dostupna za korištenje od početka do kraja radnog vremena restorana.

     vi.       Svaka nagrada/pogodnost prestaje biti dostupna njezinim korištenjem.

   vii.       Nagrade/Pogodnosti nisu prenosive.

Uz navedeno, moguće je postojanje i dodatnih uvjeta koji se primjenjuju na pojedine nagrade/pogodnosti, a koji su navedeni u McDonald's aplikaciji u Uvjetima korištenja iste.

 

Korištenje bodova Sve nagrade/pogodnosti koje su dostupne registriranom korisniku McDonald's aplikacije obzirom na skupljen broj bodova moguće je iskoristiti za kupnju McDonald's proizvoda. Aktiviranjem nagrade/pogodnosti klikom na opciju „Iskoristi sada“ stanje bodova na kartici lojalnosti će se umanjiti za iznos bodova naznačen na aktiviranoj  nagradi/pogodnosti.

 

Kako iskoristiti nagradu/pogodnost Nagrada/Pogodnost se može iskoristiti skeniranjem QR kôda aktivirane nagrade/pogodnosti unutar McDonald's aplikacije. Nagrada/Pogodnost se aktivira klikom na opciju „Iskoristi sada“. U slučaju da kôd nije moguće skenirati radi nedostupnosti ili neispravnosti uređaja, prilikom naručivanja možete djelatniku pročitati znakovni kôd ispisan ispod QR kôda na aktiviranoj nagradi/pogodnosti. Na samoposlužnim kioscima omogućen je ručni upis kôda unutar izbornika „Unesi ručno“. Nakon aktivacije, nagrada/pogodnost je dostupna za korištenje tijekom iduće 2 minute. U slučaju da korisnik nije u tom razdoblju iskoristio nagradu/pogodnost registracijom na blagajni (skeniranjem ili ručnim unosom kôda) te zaključenjem naplate, nagrada/pogodnost će se automatski vratiti u korisnički račun nakon isteka perioda od najviše 1h.

 

Bonus kampanje ili promocije McDonald's može povremeno ponuditi bonus kampanje ili mehanizme koji vam omogućuju dobivanje dodatnih bodova lojalnosti na nove i drugačije načine. Svi podaci o aktualnim načinima skupljanja bodova lojalnosti istaknuti su u Detaljima programa.

 

Ograničenja koja se primjenjuju prilikom skupljanja bodova. U sklopu MyMcDonald's Rewards programa u primjeni su sljedeća ograničenja skupljanja bodova lojalnosti:

(i)            Korisnički račun u McDonald's aplikaciji u bilo kojem trenutku može sadržavati najviše 30.000 bodova lojalnosti što se smatra Ukupnom gornjom granicom bodova. Nakon dosegnute Ukupne gornje granice bodova svako daljnje skupljanje bodova na istom korisničkom računu neće biti moguće. 

(ii)          Unutar jednog dana korisnik može skupiti najviše 10.000 bodova lojalnosti što se smatra Dnevnom gornjom granicom bodova. Nakon dosegnute Dnevne gornje granice bodova svako daljnje skupljanje bodova na istom korisničkom računu neće biti moguće do sljedećeg dana, odnosno zaključno s 23:59:59 tekućeg dana. 

(iii)         Unutar jednog dana korisnik može skupiti bodove lojalnosti za najviše 10 transakcija (izdanih računa za kupnju) na bilo kojoj od lokacija McDonald'sa što se smatra Dnevnom gornjom granicom transakcija. Nakon dosegnute Dnevne gornje granice transakcija svako daljnje skupljanje bodova na istom korisničkom računu neće biti moguće do sljedećeg dana, odnosno zaključno s 23:59:59 tekućeg dana. 

 

Moguća je izmjena i primjena i dodatnih ograničenja. U slučaju promjene ili primjene dodatnih ograničenja isti će biti istaknuti u Detaljima programa.

 

Izbornik Nagrade Proizvodi koji se mogu iskoristiti u sklopu programa lojalnosti MyMcDonald's Rewards te količina bodova potrebna za njihovo korištenje naznačena je u Detaljima programa. Izbornik Nagrade može imati više razina nagrada/pogodnosti različite protuvrijednosti u bodovima lojalnosti i više proizvoda koji se mogu iskoristiti na svakoj razini nagrada/pogodnosti, a koji su podložni izmjenama u diskreciji McDonald'sa. Obavezno provjerite Detalje programa za informacije o aktualnim nagradama/pogodnostima u sklopu MyMcDonald's Rewards programa lojalnosti.

 

Istek bodova Bodovi istječu krajem kalendarskog mjeseca, 12 mjeseci nakon što su dodijeljeni, ukoliko nisu ranije iskorišteni.

Sudionici programa lojalnosti zadržavaju na svom korisničkom računu bodove skupljene do 01.01.2023. na koje se od 01.01.2023. primjenjuju ovi Uvjeti.

 

Povrati McDonald's ima pravo izbrisati dodijeljene bodove lojalnosti u bilo kojem trenutku ako su proizvodi za kupnju kojih su bodovi dodijeljeni vraćeni iz bilo kojeg razloga te ako je vraćen puni ili djelomični iznos kupoprodajne cijene. Ovo se također odnosi na zamjenu proizvoda, osim ako se zamjena vrši za proizvode s jednakom bodovnom vrijednošću.

 

Sumnjiva aktivnost McDonald's ima pravo poduzeti bilo koju radnju koju smatra prikladnom, uključujući brisanje ili suspendiranje korisničkog računa i skupljenih bodova ako otkrije bilo kakvu sumnjivu aktivnost koja se odnosi na isti, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

(iv)         bavljenje ilegalnim radnjama ili prijevarama;

(ii) pružanje ili pokušaj pružanja lažnih ili obmanjujućih podataka ili lažno predstavljanje u restoranu ili Globalnoj hrani d.o.o.; ili

(iii) kršenje ovih pravila (uključujući nedozvoljenom trgovinom stečenim bodovima ili nedozvoljenim korištenjem materijala i oznaka McDonalds' programa lojalnosti); ili

(iv)       prekomjernu zaradu (prijevarom ili drugim sredstvima).

 

Razno. Bodovi lojalnosti i nagrade/pogodnosti nemaju novčanu vrijednost i nije ih moguće zamijeniti za novac.

 

Općenito U nekom trenutku na istom uređaju možete imati samo jedan registriran korisnički račun unutar McDonald's aplikacije te s njim povezanu MyMcDonald's Rewards digitalnu karticu lojalnosti. Odgovorni ste za ažuriranje svake promjene imena, adrese e-pošte ili bilo kojih drugih detalja što je prije moguće nakon nastale promjene što možete učiniti neposredno u izborniku „Moj korisnički račun“ unutar McDonald's aplikacije.

Globalna hrana d.o.o. zadržava pravo ukinuti MyMcDonald's Rewards program lojalnosti, između ostalog, zbog više sile, drugih izvanrednih okolnosti ili iz drugih poslovno opravdanih razloga, i nije dužna posebno obrazlagati takvu odluku.

Korisnički račun će se automatski ukinuti smrću vlasnika računa, a bodovi koji su skupljeni, ali nisu iskorišteni, bit će poništeni. Globalna hrana d.o.o. će zatvoriti račun po obavijesti o smrti vlasnika računa. McDonald's neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koju je pretrpjela bilo koja osoba kao rezultat takvog otkazivanja.

Globalna hrana d.o.o. zadržava trajno vlasništvo nad svim materijalima i oglašavanjem u vezi s MyMcDonald's Rewards programom lojalnosti.

Sudjelovanje u MyMcDonald's Rewards programu lojalnosti predstavlja prihvaćanje ovih uvjeta. Na ove uvjete primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, a u slučaju spora između korisnika računa i Globalne hrane d.o.o. isti će biti povjeren na rješavanje stvarno nadležnom sudu u Zagrebu, Hrvatska.

Ništa u ovim uvjetima neće utjecati na vaša zakonska prava potrošača.

U bilo kojem trenutku možete otkazati svoj račun putem korisničke podrške na www.mcdonalds.hr/kontakt. Nakon potvrde otkaza, sve skupljene ponude i bodovi MyMcDonald's Rewards programa lojalnosti na vašem računu će se automatski izbrisati i/ili će isteći. U skladu s tim, preporučamo da članovi pažljivo planiraju sva otkazivanja kako bi izbjegli nenamjerni gubitak skupljenih bodova. Jednom kada isteknu ili se izbrišu, bodovi se ne mogu obnoviti.

 

U Zagrebu, 25. listopada 2023.

Pročitaj novosti
Saznaj o ponudama
Naruči, skupljaj, uživaj
Preuzmi kupone
Pogledaj lokacije
Zaigraj i zabavi se