Kontakt

Uvijek nastojimo na sve upite odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

  • __all__
    • reCAPTCHA provjera nije uspjela.

Osnovni podaci

*obavezno za ispuniti

Priloži Fotografiju

Format .jpg ili .jpeg

Fotografije: Nije odabrana fotografija

GLOBALNA HRANA d.o.o. se obvezuje prikupljenim osobnim podacima postupati sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu "GDPR") i pripadajućih primjenjivih propisa o zaštiti osobnih podataka. U tu svrhu GPN DATA sukladno odredbama čl. 13 i 14. GDPR-a daje slijedeće obavijesti:

Vaše osobne podatke u svojstvu voditelja obrade prikuplja GLOBALNA HRANA d.o.o., Hrvatska, Zagreb, Rudeška cesta 87/a, OIB 97492131626. Podaci i kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka dostupni su na web stranici društva.

GLOBALNA HRANA d.o.o. prikupljene osobne podatke može koristiti u svrhu ispunjenja zakonskih obveza iz propisa o ugostiteljstvu i o zaštiti potrošača. Sukladno navedenom, podaci se prikupljaju radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade, sukladno čl. 6. st.1(c) GDPR-a.

Podaci koji se prikupljaju su podaci o imenu i prezimenu ispitanika i e-mail adresi ispitanika te drugi osobni podaci koje ispitanik sam dostavi GLOBALNOJ HRANI d.o.o.

Prikupljeni podaci ne dostavljaju se drugim primateljima i ne izvoze izvan Europske Unije.

GLOBALNA HRANA d.o.o. će prikupljene podatke čuvati na rok od 5 godina računajući od isteka godine u kojoj su podaci prikupljeni, te će ih po proteku tog roka brisati na način sukladan GDPR-u izuzev u posebnim situacijama kada postoji legitimni interes GLOBALNE HRANE d.o.o. da ih zadrži na dulji rok (primjerice, u slučaju postupanja nadležnog tijela, sudskog spora ili sličnom slučaju).

GLOBALNA HRANA d.o.o. poštuje prava ispitanika na pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i prava na prenosivost podataka. Navedena prava ispitanici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva GLOBALNOJ HRANA -i i/ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka. Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

GLOBALNA HRANA d.o.o. se obvezuje prikupljenim osobnim podacima postupati sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu "GDPR") i pripadajućih primjenjivih propisa o zaštiti osobnih podataka. U tu svrhu GPN DATA sukladno odredbama čl. 13 i 14. GDPR-a daje slijedeće obavijesti:

Vaše osobne podatke u svojstvu voditelja obrade prikuplja GLOBALNA HRANA d.o.o., Hrvatska, Zagreb, Rudeška cesta 87/a, OIB 97492131626. Podaci i kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka dostupni su na web stranici društva.

GLOBALNA HRANA d.o.o. prikupljene osobne podatke može koristiti u svrhu odgovora na Vašu pohvalu, a sadržaj Vaše pohvale koristi radi praćenja kvalitete svojih proizvoda i usluga. Sukladno navedenom, podaci se prikupljaju za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade, sukladno čl. 6. st.1(f) GDPR-a.

Podaci koji se prikupljaju su podaci o imenu i prezimenu ispitanika i e-mail adresi ispitanika te drugi osobni podaci koje ispitanik sam dostavi GLOBALNOJ HRANI d.o.o.

Prikupljeni podaci ne dostavljaju se drugim primateljima i ne izvoze izvan Europske Unije.

GLOBALNA HRANA d.o.o. će prikupljene podatke čuvati na rok od 6 mjeseci računajući od isteka godine u kojoj su podaci prikupljeni, te će ih po proteku tog roka brisati na način sukladan GDPR-u izuzev u iznimnim situacijama kada postoji legitimni interes GLOBALNE HRANE d.o.o. da ih zadrži na dulji rok (primjerice, u slučaju postupanja nadležnog tijela, sudskog spora ili sličnom slučaju).

GLOBALNA HRANA d.o.o. poštuje prava ispitanika na pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i prava na prenosivost podataka. Navedena prava ispitanici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva GLOBALNOJ HRANA -i i/ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka. Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

  • Morate se složiti s uvjetima

Ured uprave

T: +385 1 3670 800

F: +385 1 3881 199

Press

press@hr.mcd.com

McDonald’s aplikacija Tvoj razlog za osmijeh!

Preuzmi McDonald’s aplikaciju i registriraj se!

Pročitaj novosti
Saznaj o ponudama
Naruči, skupljaj, uživaj
Preuzmi kupone
Pogledaj lokacije
Zaigraj i zabavi se