Press

Svaka javna objava preuzetih materijala dozvoljena je samo uz odobrenje Odjela za odnose s javnošću pa vas molimo da nas prethodno kontaktirate. Uvijek nastojimo medijima odgovoriti u najkraćem mogućem roku pa nam se slobodno javite ili pošaljite svoj upit putem dolje navedene email adrese.

Press

Ana Škiljić Ravenšćak – Komunikacijski laboratorij
ana.skiljic.ravenscak@komunikacijskilaboratorij.com
M: +385 95 4434 502
T: +385 1 4852 846

Preuzmi kupone

Pregledaj lokacije

Preuzmi aplikaciju

Saznaj o ponudama

Pročitaj novosti