Video nadzor

Obavijest vezana uz video nadzor unutar i u neposrednoj okolini restorana

Prostori unutar i u neposrednoj okolini restorana nalaze se pod video nadzorom društva GLOBALNA HRANA d.o.o. kao voditelja obrade.

Voditelj obrade, GLOBALNA HRANA d.o.o., Hrvatska, Zagreb, Rudeška cesta 87/a, OIB 97492131626, video nadzor koristi radi zaštite osoba i imovine, odnosno temeljem legitimnog interesa iz čl. 6. st. 1.(f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Kontakt za ostvarivanje prava: privatnost@hr.mcd.com,

Skupljeni podaci se ne dostavljaju drugim primateljima, osim u slučajevima propisanim zakonom, i ne izvoze izvan Europske Unije. Snimke se čuvaju do 30 dana, nakon čega se brišu (izuzev ako prijeti ili je u tijeku sudski spor odnosno izuzete su na zahtjev nadležnog tijela).

GLOBALNA HRANA d.o.o. poštuje prava ispitanika na pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i prava na prenosivost podataka. Navedena prava ispitanici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva GLOBALNOJ HRANA -i i/ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka na kontakt adresu e-pošte privatnost@hr.mcd.com. Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

Pročitaj novosti
Saznaj o ponudama
Naruči, skupljaj, uživaj
Preuzmi kupone
Pogledaj lokacije
Zaigraj i zabavi se