STEM radionice za djecu

Članak  1.

PRIREĐIVAČ, RAZDOBLJE I SVRHA

Priređivač ovih radionica je Globalna hrana d.o.o, nositelj franšize za McDonald's na području Republike Hrvatske, OIB 97492131626, Rudeška cesta 87a, Zagreb (dalje u tekstu „Priređivač“).

„STEM radionice za djecu“ (dalje u tekstu „Radionice“) održat će se u razdoblju od 04. travnja 2019. do 07. prosinca 2019.

Članak 2.

PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

GLOBALNA HRANA d.o.o. se obvezuje prikupljenim osobnim podacima postupati sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu “GDPR”) i pripadajućih primjenjivih propisa o zaštiti osobnih podataka. U tu svrhu GLOBALNA HRANA d.o.o. sukladno odredbama čl. 13 i 14. GDPR-a daje slijedeće obavijesti:

Vaše osobne podatke u svojstvu voditelja obrade prikuplja GLOBALNA HRANA d.o.o., Hrvatska, Zagreb, Rudeška cesta 87/a, OIB 97492131626. Kontakt za ostvarivanje prava: privatnost@hr.mcd.com.

GLOBALNA HRANA d.o.o. prikupljene osobne podatke može koristiti u svrhu navedenih prijava na Radionice sa svrhom odabira sudionika i slanja povrate informacije prema istima.

Sukladno navedenom, podaci se prikupljaju za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade, sukladno čl. 6. st.1(f) GDPR-a.

Podaci koji se prikupljaju su podaci o imenu i prezimenu roditelja ili skrbnika koji prijavljuje dijete na radionicu, kontakt email, kontakt broj telefona i dob djeteta / sudionika.

Prikupljeni podaci ne dostavljaju se drugim primateljima i ne izvoze izvan Europske Unije.

GLOBALNA HRANA d.o.o. će prikupljene podatke čuvati na rok od 1 godine računajući od isteka godine u kojoj su podaci prikupljeni, te će ih po proteku tog roka brisati na način sukladan GDPR-u izuzev u iznimnim situacijama kada postoji legitimni interes GLOBALNE HRANE d.o.o. da ih zadrži na dulji rok (primjerice, u slučaju postupanja nadležnog tijela, sudskog spora ili sličnom slučaju).

GLOBALNA HRANA d.o.o. poštuje prava ispitanika na pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i prava na prenosivost podataka. Navedena prava ispitanici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva GLOBALNOJ HRANA-i i/ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka na kontakt adresu e-pošte: privatnost@hr.mcd.com. Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

Članak 3.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE

Prijavu na Radionice mogu ostvariti fizičke osobe registrirane na službenoj McDonald's aplikaciji koje su registracijom u aplikaciju pristale na uvjete korištenja aplikacije, pravila privatnosti Globalne Hrane d.o.o. i pravila ovih prijava na Radionice (za sebe i za svoje dijete).

Prijavu na Radionicu je moguće napraviti isključivo za djecu u dobi od 6-12 godina. Zbog vrste zadataka na Radionicama iste nisu preporučljive za djecu izvan gore definirane dobne skupine.

Djelatnici društva Globalna hrana d.o.o, nositelja franšize za McDonald's na području Republike Hrvatske, OIB 97492131626, Rudeška cesta 87a, Zagreb i njihova matična društva, podružnice, povezana društva, franšize, promidžbene i reklamne agencije, kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, djeca, braća i sestre, supružnici, bez obzira na mjesto boravka) i osobe koje žive u istom kućanstvu, bez obzira na rodbinsku povezanost, su isključeni od mogućnosti prijava na Radionice.

Članak 4.

POSTUPAK PRIREĐIVANJA I PROVOĐENJA PRIJAVA NA STEM radionice za djecu

Prijave na radionice je moguće ostvariti samo tijekom određenih vremenskih perioda. Vremena održavanja radionica, mjesto održavanja, tema radionice i pozivi na prijave će biti jasno komunicirane putem McDonalds aplikacije i McDonalds web sitea na adresi www.mcdonalds.hr.

Da bi se prijavili na Radionicu roditelji / skrbnici sudionika moraju:

- u određenom terminu organizacije prijava za Radionicu, putem McDonald's aplikacije, prijaviti dijete za određenu radionicu. Prijavu je moguće napraviti isključivo uz unos valjanog broja računa na kojemu je vidljiva kupovina minimalno jednog Happy Meal paketa. Na svaku radionicu je moguće prijaviti 30 djece / sudionika, a jednom prijavom je moguće prijaviti jedno dijete. Maksimalan broj mjesta za radionicu je 15, a moguće je primiti 30 prijava. Ukoliko netko od prvih 15 ipak ne može doći na radionicu, zovu se sljedeći s popisa. Svi ostali prijavljeni koji ipak ne uspiju dobiti mjesto na radionici, dobit će utješnu nagradu u obliku 1 Happy Meala.

- Priređivač će putem odgovarajućeg software-a utvrditi točno vrijeme prijave te će sukladno vremenima prijave osigurati mjesto na radionici. Na svakoj radionici će biti osigurano 15 mjesta. Mjesta će se dodjeljivati sukladno vremenima prijave tj. prvih 15 prijava će imati osigurano mjesto na Radionici. U slučaju otkazivanja nekog sudionika iz prvih 15 prijavljenih, mjesto na radionici će dobiti slijedeći sa liste prijavljenih koji se nalazi unutar inicijalnih 30 prijava. 

Podnositeljima prijave kojima nije bilo moguće osigurati mjesto u radionici, a podnijeli su potpunu prijavu u vrijeme otvoreno za podnošenje prijava, dobiti će utješnu nagradu u obliku 1 Happy Meala dodjelom kupona koji će im biti poslan kroz aplikaciju.

Podnositelj prijave podnošenjem prijave i dovođenjem djeteta na Radionicu jamči da raspolaže svim pravima potrebnim da bi, u svojstvu zastupnika djeteta, dijete prijavio na Radionicu i pristao na ova Pravila.

Članak 6.

OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI 

Priređivač ne odgovara za prekasno dostavljene, nepotpune, oštećene, ili neisporučene prijave, kao ni za pucanje, prekid ili nedostupnost mreže, poslužitelja, pružatelja internetskih usluga (ISP), internetskih stranica ili drugih veza, tehničke kvarove ili poteškoće s hardverom ili softverom ili ikakve druge kvarove ili poteškoće ijedne vrste, ljudske, mehaničke, elektronske, računalne, mrežne, tipografske, tiskarske ili na ijedan drugi način povezane s prijavama na Radionice, uključujući bez ograničenja pogreške ili poteškoće povezane s vođenjem prijava na Radionice. Priređivač ne odgovara ni za moguću netočnost informacija, ako su proizašla iz postupaka korisnika internetskih stranica, neovlaštenog rukovanja ili hakiranja programa povezanih s prijavama na Radionice.

Priređivač je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Priređivača. Sudionici prijava na Radionice, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Priređivača po osnovi naknade bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati prilikom prijave na radionicu i same radionice ukoliko se ista odvija na način propisan ovim pravilima.

Članak 7.

PRAVO OBUSTAVE, IZMJENE ILI PREKIDA PRIJAVA NA RADIONICE

Ako se prema isključivom mišljenju Priređivača ijedan dio prijava na radionice ne bude mogao provesti na predviđeni način sukladno ovim Pravilima ili ako prijave na Radionice kompromitira virus, crv, bug, neovlaštena ljudska intervencija, zlouporaba računalnog sustava, viša sila ili drugi uzrok koji, prema isključivom mišljenju Priređivača, dovodi u pitanje ili ugrožava organizaciju, sigurnost, pravednost ili pravilnu provedbu prijava na Radionice, Priređivač je ovlašten prema vlastitom nahođenju obustaviti, izmijeniti ili prekinuti prijave na Radionice (ili ijedan njihov dio), diskvalificirati sumnjive prijave/odgovore i, u slučaju prekida, prema vlastitom nahođenju uz odgovarajuću primjenu ovih Pravila odabrati sudionike iduće Radionice.

Članak 8.

NADLEŽNOST

U slučaju spora između Priređivača i sudionika prijava na Radionice nadležan je sud u Zagrebu.

McDonald’s aplikacija Tvoj razlog za osmijeh!

Preuzmi McDonald’s aplikaciju i registriraj se!

Pročitaj novosti
Saznaj o ponudama
Naruči, skupljaj, uživaj
Preuzmi kupone
Pogledaj lokacije
Zaigraj i zabavi se