Pravila prijave i sudjelovanja na nagradnom natječaju : „Obiteljske priče“

Pravila prijave i sudjelovanja na nagradnom natječaju : „Obiteljske priče“

Članak  1.

PRIREĐIVAČ, RAZDOBLJE I SVRHA

Priređivač natječaja je Globalna hrana d.o.o, nositelj franšize za McDonald's na području Republike Hrvatske, OIB 97492131626, Rudeška cesta 87a, Zagreb (dalje u tekstu „Priređivač“).

Nagradni natječaj „Obiteljske priče“ (dalje u tekstu „Natječaj“) održat će se u razdoblju od 10.lipnja 2019. u 10.00 sati do 04.kolovoza 2019. u 20.00 sati.

 

Članak 2.

PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

GLOBALNA HRANA d.o.o. se obvezuje prikupljenim osobnim podacima postupati sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu “GDPR”) i pripadajućih primjenjivih propisa o zaštiti osobnih podataka. U tu svrhu GLOBALNA HRANA d.o.o. sukladno odredbama čl. 13 i 14. GDPR-a daje slijedeće obavijesti:

Vaše osobne podatke u svojstvu voditelja obrade prikuplja GLOBALNA HRANA d.o.o., Hrvatska, Zagreb, Rudeška cesta 87/a, OIB 97492131626. Kontakt za ostvarivanje prava: privatnost@hr.mcd.com.

GLOBALNA HRANA d.o.o. prikupljene osobne podatke može koristiti u svrhu navedenih prijava na natječaj „Obiteljske priče“ sa svrhom odabira sudionika i slanja povrate informacije prema istima.

Sukladno navedenom, podaci se prikupljaju za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade, sukladno čl. 6. st.1(f) GDPR-a.

Podaci koji se prikupljaju su podaci o imenu i prezimenu sudionika, kontakt email, i kontakt broj telefona sudionika.

Prikupljeni podaci ne dostavljaju se drugim primateljima i ne izvoze izvan Europske Unije.

GLOBALNA HRANA d.o.o. će prikupljene podatke čuvati na rok od 1 godine računajući od isteka godine u kojoj su podaci prikupljeni, te će ih po proteku tog roka brisati na način sukladan GDPR-u izuzev u iznimnim situacijama kada postoji legitimni interes GLOBALNE HRANE d.o.o. da ih zadrži na dulji rok (primjerice, u slučaju postupanja nadležnog tijela, sudskog spora ili sličnom slučaju).

GLOBALNA HRANA d.o.o. poštuje prava ispitanika na pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i prava na prenosivost podataka. Navedena prava ispitanici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva GLOBALNOJ HRANA-i i/ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka na kontakt adresu e-pošte: privatnost@hr.mcd.com. Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

 

 Članak 3.

 UVJETI ZA SUDJELOVANJE

Prijavu na Natječaj mogu ostvariti fizičke osobe koje posjete McDonalds službenu web stranicu te ispravno popune prijavu koja se nalazi na https://mcdonalds.hr/kratka-prica/.

Djelatnici društva Globalna hrana d.o.o, nositelja franšize za McDonald's na području Republike Hrvatske, OIB 97492131626, Rudeška cesta 87a, Zagreb i njihova matična društva, podružnice, povezana društva, franšize, promidžbene i reklamne agencije, kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, djeca, braća i sestre, supružnici, bez obzira na mjesto boravka) i osobe koje žive u istom kućanstvu, bez obzira na rodbinsku povezanost, su isključeni od mogućnosti prijava na Natječaj.

 

Članak 4.

POSTUPAK PRIREĐIVANJA I PROVOĐENJA PRIJAVA NA NATJEČAJU : „Obiteljske priče“

Prijave na Natječaj je moguće ostvariti samo tijekom definiranog vremenskog perioda. Poziv na prijavu te broj nagrada koje je moguće osvojiti će biti jasno komunicirane putem McDonalds aplikacije i McDonalds web sitea na adresi www.mcdonalds.hr.

Da bi se prijavili na Natječaj sudionici moraju:

- u određenom terminu Natječaja, putem McDonald's web stranice, poslati svoju priču u PDF ili JPG formatu te nakon toga unijeti valjan broj računa na kojemu je vidljiva kupovina minimalno jednog Happy Meal paketa. Svaki natjecatelj može napraviti samo jednu prijavu.

- Priređivač će putem stručnog žirija izabrati najbolje priče te ispravnost priloženog računa,  te će sukladno ocjeni priče i ispravnosti priloženog računa dodijeliti po jednu nagradu za prva tri mjesta:

1. Nagrada : Poklon bon u iznosu od 2.000 kn za kupnju školske opreme
2. Nagrada : Proslava dječjeg rođendana za osmero djece
3. Nagrada : Gratis 2 Happy Meala i 2 McMenua po izboru

Dobivene nagrade nije moguće zamijeniti za druge nagrade, proizvode ili za novac.

Tri najbolje priče će biti objavljene na službenoj McDonald's stranici gdje će uz priču biti naznačeno ime i dob djeteta koje je sudjelovalo u pisanju te iste nagrađene priče.

  

Članak 5.

OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Priređivač ne odgovara za prekasno dostavljene, nepotpune, oštećene, ili neisporučene prijave, kao ni za pucanje, prekid ili nedostupnost mreže, poslužitelja, pružatelja internetskih usluga (ISP), internetskih stranica ili drugih veza, tehničke kvarove ili poteškoće s hardverom ili softverom ili ikakve druge kvarove ili poteškoće ijedne vrste, ljudske, mehaničke, elektronske, računalne, mrežne, tipografske, tiskarske ili na ijedan drugi način povezane s prijavama na Natječaj, uključujući bez ograničenja pogreške ili poteškoće povezane s vođenjem prijava na Natječaj. Priređivač ne odgovara ni za moguću netočnost informacija, ako su proizašla iz postupaka korisnika internetskih stranica, neovlaštenog rukovanja ili hakiranja programa povezanih s prijavama na Natječaj.

Priređivač je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Priređivača. Sudionici prijava na Natječaj, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Priređivača po osnovi naknade bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati prilikom prijave na natječaj ukoliko se isti odvija na način propisan ovim pravilima.

  

Članak 6.

PRAVO OBUSTAVE, IZMJENE ILI PREKIDA PRIJAVA NA NATJEČAJ

Ako se prema isključivom mišljenju Priređivača ijedan dio prijava na Natječaj ne bude mogao provesti na predviđeni način sukladno ovim Pravilima ili ako prijave na Natječaj kompromitira virus, crv, bug, neovlaštena ljudska intervencija, zlouporaba računalnog sustava, viša sila ili drugi uzrok koji, prema isključivom mišljenju Priređivača, dovodi u pitanje ili ugrožava organizaciju, sigurnost, pravednost ili pravilnu provedbu prijava na Natječaj, Priređivač je ovlašten prema vlastitom nahođenju obustaviti, izmijeniti ili prekinuti prijave na Natječaj (ili ijedan njihov dio), diskvalificirati sumnjive prijave/odgovore i, u slučaju prekida, prema vlastitom nahođenju uz odgovarajuću primjenu ovih Pravila odabrati sudionike idućeg Natječaja.

 

Članak 8.

NADLEŽNOST

U slučaju spora između Priređivača i sudionika prijava na Natječaj nadležan je sud u Zagrebu.

 

 

 

 

Preuzmite kupone

Pregledajte lokacije

Preuzmite aplikaciju

Saznajte o ponudama

Pročitajte novosti