PRAVILA PRIJAVE I SUDJELOVANJA NA NATJEČAJU : „McDonald's te vodi u kino“

Članak  1.

PRIREĐIVAČ, RAZDOBLJE I SVRHA

Priređivač natječaja je Globalna hrana d.o.o, nositelj franšize za McDonald's na području Republike Hrvatske, OIB 97492131626, Rudeška cesta 87a, Zagreb (dalje u tekstu „Priređivač“).

Nagradni natječaj „McDonald's te vodi u kino“ (dalje u tekstu „Natječaj“) održat će se u razdoblju od 21.svibnja 2019. u 10.00 sati do 04.lipnja 2019. u 10.00 sati.

Članak 2.

PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

GLOBALNA HRANA d.o.o. se obvezuje prikupljenim osobnim podacima postupati sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu “GDPR”) i pripadajućih primjenjivih propisa o zaštiti osobnih podataka. U tu svrhu GLOBALNA HRANA d.o.o. sukladno odredbama čl. 13 i 14. GDPR-a daje slijedeće obavijesti:

Vaše osobne podatke u svojstvu voditelja obrade prikuplja GLOBALNA HRANA d.o.o., Hrvatska, Zagreb, Rudeška cesta 87/a, OIB 97492131626. Kontakt za ostvarivanje prava: privatnost@hr.mcd.com.

GLOBALNA HRANA d.o.o. prikupljene osobne podatke može koristiti u svrhu navedenih prijava na natječaj „McDonald's te vodi u kino“ sa svrhom odabira sudionika i slanja povrate informacije prema istima.

Sukladno navedenom, podaci se prikupljaju za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade, sukladno čl. 6. st.1(f) GDPR-a.

Podaci koji se prikupljaju su podaci o imenu i prezimenu sudionika, kontakt email, i kontakt broj telefona sudionika.

Prikupljeni podaci ne dostavljaju se drugim primateljima i ne izvoze izvan Europske Unije.

GLOBALNA HRANA d.o.o. će prikupljene podatke čuvati na rok od 1 godine računajući od isteka godine u kojoj su podaci prikupljeni, te će ih po proteku tog roka brisati na način sukladan GDPR-u izuzev u iznimnim situacijama kada postoji legitimni interes GLOBALNE HRANE d.o.o. da ih zadrži na dulji rok (primjerice, u slučaju postupanja nadležnog tijela, sudskog spora ili sličnom slučaju).

GLOBALNA HRANA d.o.o. poštuje prava ispitanika na pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i prava na prenosivost podataka. Navedena prava ispitanici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva GLOBALNOJ HRANA-i i/ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka na kontakt adresu e-pošte: privatnost@hr.mcd.com. Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

Članak 3. 

UVJETI ZA SUDJELOVANJE 

Prijavu na Natječaj mogu ostvariti fizičke osobe registrirane na službenoj McDonald's aplikaciji koje su registracijom u aplikaciju pristale na uvjete korištenja aplikacije, pravila privatnosti Globalne Hrane d.o.o. i pravila ovih prijava na Natječaj  

Djelatnici društva Globalna hrana d.o.o, nositelja franšize za McDonald's na području Republike Hrvatske, OIB 97492131626, Rudeška cesta 87a, Zagreb i njihova matična društva, podružnice, povezana društva, franšize, promidžbene i reklamne agencije, kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, djeca, braća i sestre, supružnici, bez obzira na mjesto boravka) i osobe koje žive u istom kućanstvu, bez obzira na rodbinsku povezanost, su isključeni od mogućnosti prijava na Natječaj

Članak 4.

POSTUPAK PRIREĐIVANJA I PROVOĐENJA PRIJAVA NA NATJEČAJU : „McDonald's te vodi u kino“ 

Prijave na Natječaj je moguće ostvariti samo tijekom određenih vremenskih perioda. Vremena održavanja kino projekcija, mjesto održavanja, naslovi projekcija i pozivi na prijave te broj nagrada (kino ulaznica) koji je moguće osvojiti će biti jasno komunicirane putem McDonalds aplikacije i McDonalds web sitea na adresi www.mcdonalds.hr.

Da bi se prijavili na Natječaj sudionici moraju:

- u određenom terminu Natječaja, putem McDonalds aplikacije, ispravno odgovoriti na postavljena pitanja tu nakon toga unijeti valjan broj računa na kojemu je vidljiva kupovina minimalno jednog Happy Meal paketa. Na svaki Natječaj je moguće napraviti samo jednu prijavu.

- Priređivač će putem odgovarajućeg software-a utvrditi ispravnost odgovora natjecatelja, točno vrijeme prijave te ispravnost priloženog računa,  te će sukladno vremenima prijave, ispravnosti točnih odgovora i ispravnosti priloženog računa najbržim natjecateljima kao pobjednicima osigurati po dvije kino ulaznice za određenu kino predstavu. Pobjednicima će biti proglašeni oni natjecatelji koji su točno odgovorili na postavljena pitanja i istovremeno dostavili račun, po redoslijedu brzine pristiglih odgovora i do polovice ukupnog broja ulaznica koje se dodjeljuju.

Dobivene nagrade nije moguće zamijeniti za druge nagrade, proizvode ili za novac.
 

Članak 5.

OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Priređivač ne odgovara za prekasno dostavljene, nepotpune, oštećene, ili neisporučene prijave, kao ni za pucanje, prekid ili nedostupnost mreže, poslužitelja, pružatelja internetskih usluga (ISP), internetskih stranica ili drugih veza, tehničke kvarove ili poteškoće s hardverom ili softverom ili ikakve druge kvarove ili poteškoće ijedne vrste, ljudske, mehaničke, elektronske, računalne, mrežne, tipografske, tiskarske ili na ijedan drugi način povezane s prijavama na Natječaj, uključujući bez ograničenja pogreške ili poteškoće povezane s vođenjem prijava na Natječaj. Priređivač ne odgovara ni za moguću netočnost informacija, ako su proizašla iz postupaka korisnika internetskih stranica, neovlaštenog rukovanja ili hakiranja programa povezanih s prijavama na Natječaj.

Priređivač je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Priređivača. Sudionici prijava na Natječaj, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Priređivača po osnovi naknade bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati prilikom prijave na natječaj ukoliko se isti odvija na način propisan ovim pravilima.
 

Članak 6.

PRAVO OBUSTAVE, IZMJENE ILI PREKIDA PRIJAVA NA NATJEČAJ

Ako se prema isključivom mišljenju Priređivača ijedan dio prijava na Natječaj ne bude mogao provesti na predviđeni način sukladno ovim Pravilima ili ako prijave na Natječaj kompromitira virus, crv, bug, neovlaštena ljudska intervencija, zlouporaba računalnog sustava, viša sila ili drugi uzrok koji, prema isključivom mišljenju Priređivača, dovodi u pitanje ili ugrožava organizaciju, sigurnost, pravednost ili pravilnu provedbu prijava na Natječaj, Priređivač je ovlašten prema vlastitom nahođenju obustaviti, izmijeniti ili prekinuti prijave na Natječaj (ili ijedan njihov dio), diskvalificirati sumnjive prijave/odgovore i, u slučaju prekida, prema vlastitom nahođenju uz odgovarajuću primjenu ovih Pravila odabrati sudionike idućeg Natječaja.

Članak 7.

NADLEŽNOST

U slučaju spora između Priređivača i sudionika prijava na Natječaj nadležan je sud u Zagrebu.

Pročitaj novosti
Saznaj o ponudama
Naruči, skupljaj, uživaj
Preuzmi kupone
Pogledaj lokacije
Zaigraj i zabavi se