PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA: „Mozgalice“

Članak 1.

PRIREĐIVAČ, RAZDOBLJE I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA

Priređivač ovog nagradnog natječaja je Globalna hrana d.o.o, nositelj franšize za McDonald's na području Republike Hrvatske, OIB 97492131626, Rudeška cesta 87a, Zagreb (dalje u tekstu „Priređivač“).

Nagradni natječaj „Mozgalice“ (dalje u tekstu „Natječaj“) održat će se u razdoblju od 26. veljače 2019. do 11. ožujka 2019.


Članak 2.

PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Priređivaču za potrebe provedbe Natječaja i dostavljanja Nagrada nisu potrebni osobni podaci Natjecatelja.

Stoga Priređivač obavještava Natjecatelje da za potrebe organizacije i provedbe Natječaja neće prikupljati i obrađivati osobne podatke Natjecatelja.

 

Članak 3.

U Natječaju mogu sudjelovati fizičke osobe registrirane na službenoj McDonald's aplikaciji koje su registracijom u aplikaciju i sudjelovanjem u Natječaju pristale na uvjete korištenja aplikacije, pravila privatnosti Globalne Hrane d.o.o. i pravila ovog Natječaja.

Djelatnici društva Globalna hrana d.o.o, nositelja franšize za McDonald's na području Republike Hrvatske, OIB 97492131626, Rudeška cesta 87a, Zagreb i njihova matična društva, podružnice, povezana društva, franšize, promidžbene i reklamne agencije, kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, djeca, braća i sestre, supružnici, bez obzira na mjesto boravka) i osobe koje žive u istom kućanstvu, bez obzira na rodbinsku povezanost, su isključeni od sudjelovanja u Natječaju.

 

Članak 4.

POSTUPAK PRIREĐIVANJA I PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Natječaj se odvija svaki dan (ukupno 14 kalendarskih dana) u razdoblju naznačenom u čl. 1. 

Da bi osvojili nagrade (kupone s popustima) Natjecatelji moraju:

- u pojedinom danu trajanja Natječaja točno odgovoriti na postavljeno pitanje. Svaki Natjecatelj ima pravo jednom dnevno sudjelovati u Natječaju. Natjecatelj koji pogrešno odgovori na postavljeno pitanje gubi pravo na daljnje sudjelovanje u tom danu Natječaja.

- Priređivač će putem odgovarajućeg software-a utvrditi koji od Natjecatelja su ispunili uvjete za osvajanje nagrade. Pobjednici igre su Natjecatelji koji su točno odgovorili na postavljeno pitanje. 

Svaki od Pobjednika dobit će nagradni kupon automatski unutar svog aktivnog korisničkog profila, a isti će biti postavljen unutar McDonald's aplikacije gdje se nalaze i drugi kuponi.

Broj kupona i sadržaj kupona (vrijednost popusta) te rok valjanosti kupona za svaki dan Natječaja određuje Priređivač, koji će svaki dan osigurati sličan ukupan nagradni fond kupona. U slučaju da u pojedinom danu Natječaja za nagrade budu osigurani kuponi različite vrijednosti, prvo će se dijeliti kuponi s višom vrijednosti, a potom kuponi s nižom vrijednosti. Podaci o dostupnim dnevnim nagradama bit će objavljeni svaki dan Natječaja na Internet stranici www.mcdonalds.hr na linku https://mcdonalds.hr/o-nama/novosti/.

Imajući u vidu odredbu prethodnog stavka, Priređivač ne jamči dodjelu istovjetnih nagrada niti omogućuje Pobjednicima izbor između ponuđenih nagrada.

Ukoliko u pojedinom danu Natječaja ne budu osvojene sve dnevne nagrade, Priređivač može po svojoj volji iste iskoristiti za dodjelu u drugim danima Natječaja.

Ukoliko u pojedinom danu Natječaja bude više Pobjednika dana nego što ima nagradnih kupona, Priređivač će nagradne kupone dodijeliti onim Pobjednicima dana koji su brže ispunili uvjete za osvajanje nagrade, pomoću odgovarajućeg softwarea.

 

Članak 5.

NAGRADNI FOND

Nagradni fond iznosi ukupno 140.000 kupona, odnosno 10.000 kupona dnevno. Broj kupona i sadržaj kupona (vrijednost popusta) te rok valjanosti kupona za svaki dan Natječaja određuje Priređivač, koji će svaki dan osigurati sličan ukupan nagradni fond kupona.

Kupone nije moguće zamijeniti za novac.

Trajanje kupona biti će označeno u uvjetima korištenja kupona dodijeljenog Pobjedniku u aplikaciji.

 

Članak 6.

OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Priređivač ne odgovara za prekasno dostavljene, nepotpune, oštećene, ili neisporučene odgovore, kao ni za pucanje, prekid ili nedostupnost mreže, poslužitelja, pružatelja internetskih usluga (ISP), internetskih stranica ili drugih veza, tehničke kvarove ili poteškoće s hardverom ili softverom ili ikakve druge kvarove ili poteškoće ijedne vrste, ljudske, mehaničke, elektronske, računalne, mrežne, tipografske, tiskarske ili na ijedan drugi način povezane s Natječajem, uključujući bez ograničenja pogreške ili poteškoće povezane s vođenjem Natječaja. Priređivač ne odgovara ni za moguću netočnost informacija, ako su proizašla iz postupaka korisnika internetskih stranica, neovlaštenog rukovanja ili hakiranja programa povezanih s Natječajem.

Priređivač je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Priređivača. Sudionici Natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Priređivača po osnovi naknade bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati prilikom zadatka koji je propisan ovim pravilima.

 

Članak 7.

PRAVO OBUSTAVE, IZMJENE ILI PREKIDA NATJEČAJA

Ako se prema isključivom mišljenju Priređivača ijedan dio Natječaja ne bude mogao provesti na predviđeni način sukladno ovim Pravilima ili ako Natječaj kompromitira virus, crv, bug, neovlaštena ljudska intervencija, zlouporaba računalnog sustava, viša sila ili drugi uzrok koji, prema isključivom mišljenju Priređivača, dovodi u pitanje ili ugrožava organizaciju, sigurnost, pravednost ili pravilnu provedbu Natječaja, Priređivač je ovlašten prema vlastitom nahođenju obustaviti, izmijeniti ili prekinuti Natječaj (ili ijedan njegov dio), diskvalificirati sumnjive prijave/odgovore i, u slučaju prekida, prema vlastitom nahođenju uz odgovarajuću primjenu ovih Pravila odabrati dobitnike preostalih nagrada.

 

Članak 8.

NADLEŽNOST

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Preuzmi kupone

Pregledaj lokacije

Preuzmi aplikaciju

Saznaj o ponudama

Pročitaj novosti