Odvajanje otpada

28/03/2023

RESTORANI

Papir i karton čine 30 posto otpada, a mi ih sortiramo i odvajamo od otvaranja prvog restorana. Već prvi dan znali smo što nam je činiti – da svaki otpad treba staviti na pravo mjesto. 

Dobro je znati kako je oko dvije trećine kućnog otpada moguće odvojiti i ponovo iskoristiti.  Poput papira i kartona. Svatko od nas, u prosjeku, godišnje potroši 50 kg papira. A ako recikliramo 1 tonu papira, moguće je uštedjeti 7.000 litara vode, 380 l ulja i 3 kubična metra na odlagalištu otpada, dok se recikliranjem tone novina spasi 17 stabala.

Pročitaj novosti

Pročitaj novosti
Saznaj o ponudama
Naruči, skupljaj, uživaj
Preuzmi kupone
Pogledaj lokacije
Zaigraj i zabavi se