Želim raditi u ugodnoj okolini.

U McDonald'su različitost potičemo kao prednost i nastojimo da se svi osjećaju prihvaćeno i čine homogeni dio našeg sustava.

Osjećaj korisnosti koji proizlazi iz timske podrške kolega i nadređenih, uključuje mogućnost da se radi na poziciji u restoranu za koju se procijeni da će za djelatnika biti najprihvatljivija. Time će i uspjeh u odrađivanju radnih zadataka biti efektniji i bolji za sve.

Osjećaj uključenosti i pripadnosti, te razvijanje radnih navika i vještina usklađenih s radnom pozicijom pridonosi uzjamnom osjećaju sigurnosti za sve u zajednici u kojoj živimo.

Osim punog radnog vremena tu je i mogućnost rada na pola radnog vremena, a sve to pridonosi financijskoj sigurnosti.

Organizacijske osobine kao i mnoge duge vještine naučene na poslu pridonose i pomažu poboljšanom načinu funkcioniranja u privatnom dijelu.