Rođendanske proslave

Obavijest ispitanicima vezana uz korištenje osobnih podataka za potrebe rezervacije dječijih rođendana

GLOBALNA HRANA d.o.o. se obvezuje prikupljenim osobnim podacima postupati sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu “GDPR”) i pripadajućih primjenjivih propisa o zaštiti osobnih podataka. U tu svrhu GLOBALNA HRANA d.o.o. sukladno odredbama čl. 13 i 14. GDPR-a daje slijedeće obavijesti:

Osobne podatke navedene u ovom ugovoru u svojstvu voditelja obrade prikuplja GLOBALNA HRANA d.o.o., Hrvatska, Zagreb, Rudeška cesta 87/a, OIB 97492131626. Kontakt za ostvarivanje prava: privatnost@hr.mcd.com ,

GLOBALNA HRANA d.o.o. prikupljene osobne podatke može koristiti u svrhu sklapanja i ispunjenja ugovora o pružanju usluga organizacije rođendanske proslave i ispunjenja zakonskih obveza iz propisa o ugostiteljstvu odnosno o zaštiti potrošača. Sukladno navedenom, podaci se prikupljaju u svrhu sklapanja i ispunjenja ugovora, sukladno čl. 6. st.1(b) GDPR-a.

Podaci koji se prikupljaju su podaci o imenu i prezimenu roditelja, broju telefona i e-mail adresi roditelja te dobu i spolu "slavljenika" za koje se organizira rođendanska proslava.

Prikupljeni podaci se ne dostavljaju drugim primateljima i ne izvoze izvan Europske Unije.

GLOBALNA HRANA d.o.o. će prikupljene podatke čuvati na rok od 5 godina računajući od isteka godine u kojoj su podaci prikupljeni, te će ih po proteku tog roka brisati na način sukladan GDPR-u izuzev u posebnim situacijama kada postoji legitimni interes GLOBALNE HRANE d.o.o. da ih zadrži na dulji rok (primjerice, u slučaju postupanja nadležnog tijela, sudskog spora ili sličnom slučaju).

GLOBALNA HRANA d.o.o. poštuje prava ispitanika na pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i prava na prenosivost podataka. Navedena prava ispitanici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva GLOBALNOJ HRANA -i i/ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka na kontakt adresu e-pošte privatnost@hr.mcd.com . Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

McDonald’s aplikacija Tvoj razlog za osmijeh!

Preuzmi McDonald’s aplikaciju i registriraj se!

Pročitaj novosti
Saznaj o ponudama
Naruči, skupljaj, uživaj
Preuzmi kupone
Pogledaj lokacije
Zaigraj i zabavi se