Svi oglasi

Specijalist obračuna plaća

Lokacija: Zagreb, Rudeška cesta 87a

Opis radnog mjesta i zaduženja

 • Obračun plaća zaposlenika, plaća u naravi i ostalih dohodaka i naknada, obračun putnih naloga
 • Kontrola bolovanja te izrada potrebne dokumentacije za refundaciju bolovanja
 • Izrada, kontrola i slanje JOPPD obrasca, usklada SNU obrazaca
 • Priprema i izrada obveznih mjesečnih i godišnjih podataka i izvješća za državna tijela i institucije
 • Redovita komunikacija i korespondencije s državnim tijelima
 • Podrška i suradnja sa poslovnicama, po svim pitanjima vezanim za obračuna plaća
 • Redovito praćenje zakonskih propisa i regulative iz područja obračuna plaća i radnog prava, pohađanje
  seminara
 • Davanje inicijativa i prijedloga za poboljšanje i unapređivanje procesa rada

Što nudimo?

 • Rad na neodređeno
 • Rad na najmodernijim alatima
 • Rad u stabilnom, ugodnom i dinamičnom okruženju
 • Kontinuirani razvoj i učenje

Koga tražimo?

 • SSS/VŠS/VSS ekonomskog usmjerenja
 • Minimalno 3 godine iskustva na poslovima obračuna plaća
 • Poznavanje primjenjivih propisa
 • Vrlo dobro poznavanje MS office paketa s naglaskom na Excel
 • Dobro znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Osobni podaci

*obavezno za ispuniti

Radno mjesto

Uvećanje osnovne satnice: za rad noću, nedjeljom i blagdanom +50%
Uvećanje osnovne satnice: za rad noću, nedjeljom i blagdanom +50%
Rad učenika moguć je samo u razdoblju školskih praznika od 24.6.2024. - 30.8.2024. u smjenama koje mogu biti raspoređene u vremenu od 6:00- 20:00 sati.
Uvećanje osnovne satnice: za rad poslijepodne +10%; noću +30%; nedjeljom +30%; tijekom blagdana +50%; noću nedjeljom +60%; noću tijekom blagdana +80%.
Uvećanje osnovne satnice: za rad poslijepodne +10%; noću +30%; nedjeljom +30%; tijekom blagdana +50%; noću nedjeljom +60%; noću tijekom blagdana +80%.

Priloži životopis - nije obavezno

Možete priložiti više datoteka formata .doc, .pdf, .jpg, .jpeg ili .png veličine do 2 MB

Dokumenti:
Nije odabran dokument

GLOBALNA HRANA d.o.o. se obvezuje prikupljenim osobnim podacima postupati sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu “GDPR”) i pripadajućih primjenjivih propisa o zaštiti osobnih podataka. U tu svrhu GLOBALNA HRANA d.o.o. sukladno odredbama čl. 13 i 14. GDPR-a daje slijedeće obavijesti:

Vaše osobne podatke u svojstvu voditelja obrade prikuplja GLOBALNA HRANA d.o.o., Hrvatska, Zagreb, Rudeška cesta 87/a, OIB 97492131626. Kontakt za ostvarivanje prava: privatnost@hr.mcd.com,

GLOBALNA HRANA d.o.o. prikupljene osobne podatke koristi u svrhu izbora kandidata za zapošljavanje, uključujući za oglašeno radno mjesto. Sukladno navedenom, podaci se prikupljaju na temelju našeg legitimnog interesa, sukladno čl. 6. st.1(f) GDPR-a.

Podaci koji se prikupljaju su podaci o imenu i prezimenu ispitanika, e-mail adresi ispitanika, mjestu stanovanja, adresi stanovanja, godini rođenja, broju telefona te CV-u kojega ispitanik može dostaviti GLOBALNOJ HRANI d.o.o. Podaci se djelomično obrađuju automatskom obradom, no odluku o izboru kandidata ne donosimo isključivo na temelju automatske obrade.

Prikupljeni podaci ne dostavljaju se drugim primateljima i ne izvoze izvan Europske Unije.

GLOBALNA HRANA d.o.o. će prikupljene podatke čuvati 3 mjeseca po primitku samoinicijativno dostavljene prijave odnosno 3 mjeseca nakon završetka pojedinog oglašenog natječaja za radno mjesto, odnosno izbora kandidata, te će ih po proteku tog roka brisati na način sukladan GDPR-u izuzev u posebnim situacijama kada postoji legitimni interes GLOBALNE HRANE d.o.o. da ih zadrži na dulji rok (primjerice, u slučaju postupanja nadležnog tijela, sudskog spora ili sličnom slučaju).

GLOBALNA HRANA d.o.o. poštuje prava ispitanika na pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i prava na prenosivost podataka. Navedena prava ispitanici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva GLOBALNOJ HRANA -i i/ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka na kontakt adresu e-pošte privatnost@hr.mcd.com . Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

Označi polje