Prijava za posao

Ako želite postati dio našeg tima, prijavite se putem kontaktne forme za posao! Veselimo se vašoj prijavi.

Trenutno nemamo otvorenih radnih pozicija.

Osnovni podaci

*obavezno za ispuniti

GLOBALNA HRANA d.o.o. se obvezuje prikupljenim osobnim podacima postupati sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu “GDPR”) i pripadajućih primjenjivih propisa o zaštiti osobnih podataka. U tu svrhu GLOBALNA HRANA d.o.o. sukladno odredbama čl. 13 i 14. GDPR-a daje slijedeće obavijesti:

Vaše osobne podatke u svojstvu voditelja obrade prikuplja GLOBALNA HRANA d.o.o., Hrvatska, Zagreb, Rudeška cesta 87/a, OIB 97492131626. Kontakt za ostvarivanje prava: privatnost@hr.mcd.com,

GLOBALNA HRANA d.o.o. prikupljene osobne podatke koristi u svrhu izbora kandidata za zapošljavanje, uključujući za oglašeno radno mjesto. Sukladno navedenom, podaci se prikupljaju na temelju našeg legitimnog interesa, sukladno čl. 6. st.1(f) GDPR-a.

Podaci koji se prikupljaju su podaci o imenu i prezimenu ispitanika, e-mail adresi ispitanika, mjestu stanovanja, adresi stanovanja, godini rođenja, broju telefona te CV-u kojega ispitanik može dostaviti GLOBALNOJ HRANI d.o.o. Podaci se djelomično obrađuju automatskom obradom, no odluku o izboru kandidata ne donosimo isključivo na temelju automatske obrade.

Prikupljeni podaci ne dostavljaju se drugim primateljima i ne izvoze izvan Europske Unije.

GLOBALNA HRANA d.o.o. će prikupljene podatke čuvati 3 mjeseca po primitku samoinicijativno dostavljene prijave odnosno 3 mjeseca nakon završetka pojedinog oglašenog natječaja za radno mjesto, odnosno izbora kandidata, te će ih po proteku tog roka brisati na način sukladan GDPR-u izuzev u posebnim situacijama kada postoji legitimni interes GLOBALNE HRANE d.o.o. da ih zadrži na dulji rok (primjerice, u slučaju postupanja nadležnog tijela, sudskog spora ili sličnom slučaju).

GLOBALNA HRANA d.o.o. poštuje prava ispitanika na pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i prava na prenosivost podataka. Navedena prava ispitanici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva GLOBALNOJ HRANA -i i/ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka na kontakt adresu e-pošte privatnost@hr.mcd.com . Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

Označite polje

Želite znati više?

Pogledajte koje su pozicije trenutno otvorene, koje odgovornosti one podrazumijevaju i koje vještine tražimo.

Pozicije u McDonald’su

Priprema legendarne McDonald's burgere i krumpiriće u visokotehnološki opremljenom prostoru

Prikuplja i poslužuje narudžbe

Radi na liniji za automobile

Obavlja bazična čišćenja

Priprema McCafé kave

Priprema različite vrste toplih i hladnih napitaka

Priprema slastice

Prikuplja i poslužuje narudžbe

Ljubaznom i ugodnom komunikacijom s gostima stvara jedinstven ugođaj.

Dočekuje goste u restoranu

Pri ruci je gostu u svakoj prilici

Upućuje goste na nove proizvode i promocije

Upoznaje goste s raznim načinima naručivanja i isporuke narudžbe

Rješava bazične pritužbe gostiju

Podrška je gostima za sva pitanja i pojašnjenja

Lana

Radnik/ca u restoranu

Preuzmite kupone

Pregledajte lokacije

Preuzmite aplikaciju

Saznajte o ponudama

Pročitajte novosti