Zaštita okoliša

Zaštita okoliša

McDonald’s je prvi u Hrvatskoj podržao projekt prerade iskorištenog ulja u biodizel. Zahvaljujući tome, danas se svo biljno ulje iz McDonald’sa prikuplja i predaje na preradu u biodizel gorivo. Više od 72% papirnate ambalaže u McDonald’su napravljeno je od recikliranog papira, dok se sav otpad iz McDonald’sa klasificira, odvaja i reciklira sukladno materijalu od kojeg je izrađen – papir, karton, pet ambalaža. Sve što je moguće ponovno iskoristiti, pažljivo se izdvaja i predaje na reciklažu. U McDonald’su se maksimalno koristi moderna tehnologija, kako bi se uštedjela energija i smanjio utjecaj na okoliš. Od štednih žarulja do projekata koji uključuju smanjenje ispuštanja CO2 u atmosferu, sve je to dio McDonald’sove brige o okolišu o kojoj se educiraju i svi djelatnici koji rade u McDonald’su. Zelene površine oko McDonald’sovih lokacija brižno se uređuju, dok dio brige o okolišu uključuje i čišćenje šireg područja o čemu se brinu posebne „patrole“ McDonald’sovog tima.


Ova stranica zahtijeva noviji preglednik, molimo nadogradite svoj ili koristite jedan od sljedećih: