Uvjeti korištenja McDonald’s WiFi

Korištenjem pristupa interneta za goste izrijekom prihvaćate logiranje i evidentiranje mrežne aktivnosti koja se obavlja putem Vašeg uređaja dok je spojen u tu mrežu. Globalna Hrana d.o.o (“McDonald’s Hrvatska”) ili osoba kojoj je McDonald’s Hrvatska povjerio takav posao može vidjeti takve informacije. Molimo Vas da pročitate i proučite sljedeće:

1. Funkcioniranje WLAN/HotSpot-a ovisi o više fizičkih faktora, kao i o spojenom klijentu. WLAN/HotSpot je sustav bežičnog prijenosa informacija na kojem može doći do pogoršanja i grešaka u funkcioniranju u i vezi, općenito.

2. Prijenos podataka nije enkriptiran niti zaštićen na bilo koji način, te, obzirom da se radi o mreži koja je dostupna većem broju osoba nepovezanih sa McDonald’s Hrvatskom; McDonald’s Hrvatska nije u mogućnosti, niti se može na bilo koji način smatrati odgovornim za uspostavljanje bilo kakvog sustava zaštite, nadzora ili upravljanja, te ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu zloporabu od strane klijenta ili trećih osoba koje se spajaju, ili bi se mogle spojiti na mrežu, uključujući, bez ograničenja, gubitak, krađu i bilo kakvu drugu manipulaciju podataka, neovlašteno prikupljanje osobnih podataka, poslovne ili službene tajne, ili bilo kakvih drugih povjerljivih informacija, kao ni bilo kakvo oštećenje hardvera ili softvera ili bilo kakvih drugih nepovoljnih ili neželjenih posljedica korištenja WLAN/Hotspot-a.

3. Nema garancije za pouzdano funkcioniranje WLAN/HotSpot -a.

4. Korisnik preuzima punu odgovornost da je spojeni sustav (prijenosno računo, smartphone ili drugi uređaj), uključujući i operativni sustav i programske aplikacije i bilo kakva prezentacija podataka slobodna od bilo kakvog zlonamjernog koda. U slučaju povrede, korisnik će biti odgovoran za bilo kakvu štetu (izdravnu, neizravnu i posljedičnu štetu) do koje bi moglo doći.

5. WLAN/HotSpot nije zaštićen od neovlaštenog praćenja i krađe podataka korisnika i nije osigurana nikakva pouzdana zaštita podataka pohranjenih na sustavu korisnika.

6. Zloporaba WLAN/HotSpot-a u komercijalne, protuzakonite ili kaznene aktivnosti je strogo zabranjena, te se posebno primjera radi navodi da prijenos spam poruka, prijetnji, opscenog zadržaja, zlostavljanja ili bilo kakve radnje koje bi mogle vrijeđati korisnike ili nanijeti štetu drugim korisnicima ili sustavima, korištenje peer-2-peer mreža ili drugih sustava za učitavanja ili nuđenje sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravima.

7. Korisnik snosi punu odgovornost za bilo kakvu štetu (izravnu, neizravnu i posljedičnu) prouzročenu trećima te će naknaditi pružatelju usluge WLAN/HotSpot-a svu i bilo kakvu štetu i trošak koja bi mu mogla nastati kao posljedica korištenja te usluge od strane korisnika.

Korisnik usluge WLAN/HotSpot-a može biti jedino osoba koja je napunila 18 godina starosti


Ova stranica zahtijeva noviji preglednik, molimo nadogradite svoj ili koristite jedan od sljedećih: