Izjava o privatnosti

McDonald's Hrvatska - Uvjeti korištenja osobnih podataka

Molimo Vas da prije dostavljanja Vaših osobnih podataka pažljivo pročitate ove Uvjete budući da se dostavljanjem Vaših osobnih podataka društvu Globalna Hrana d.o.o. neposredno (usmeno, pisanim putem isl) odnosno korištenjem internet stranica društva smatra da pristajete na dolje opisane uvjete korištenja istih. Dostavljanjem podataka izražavate suglasnost s uvjetima korištenja i potvrđujete da ste ih pročitali i razumjeli. Ovim Uvjetima korištenja osobnih podataka (dalje u tekstu Izjava o privatnosti) društvo Globalna hrana d.o.o., Zagreb, Rudeška cesta 87/a, OIB 97492131626 (dalje u tekstu McDonald’s), u svojstvu voditelja zbirke osobnih podataka obavještava ispitanike o okolnostima propisanim Zakonom o zaštiti osobnih podataka.
Podaci koji se prikupljaju spadaju u tri kategorije: (a) podaci koje posjetitelj dostavlja neposredno; (b) podaci koje prikupljamo na automatizirane načine; i (c) podaci koje prikupljamo iz drugih izvora.
McDonald’s može kombinirati podatke koje nam posjetitelji dostavljaju s podacima prikupljenim automatski te s podacima koje smo dobili iz drugih izvora.

Posjetitelj nam može dostaviti sljedeće podatke:

 • osobne podatke, poput imena, poštanske i e-mail adrese, telefonskog broja, datuma rođenja ili druge kontakt podatke prilikom registracije na naše online usluge, pristupa Wi-Fi-u, prijave na neko od naših natjecanja ili kad nam se obrati telefonski ili putem naših online usluga;
 • podatke o transakcijama, uključivo s proizvodima, cijenama, načinima plaćanja i podacima o plaćanju;
 • podatke o korisničkim računima, poput korisničkog imena i zaporke (ili drugog podatka kojim se identificira) koje koristi za pristup našim online uslugama ili za kupnju naših proizvoda i usluga;
 • informacije o profilu, uključivo s proizvodima i uslugama koje voli, ili vremenima u kojima nas posjećuje; i
 • ostale osobne podatke koje s nama želi podijeliti u međusobnoj komunikaciji.

McDonald’s može koristiti automatizirane načine za prikupljanje podataka s računala ili mobilnog uređaja kad posjetitelj posjećuje naše restorane, koristi naše online usluge ili tehnološke sustave u samim restoranima. Automatizirani načini prikupljanja podataka mogu uključivati “kolačiće“ (cookies), lokalne dijeljene objekte (local shared objects) i web-pratilice (web beacons). Više podataka o kolačićima i drugim alatima možete pronaći u nastavku.

Podaci koje prikupljamo automatski mogu biti o sljedećem:

 • internet protokol (IP) adresi;
 • operativnom sustavu i vrsti preglednika kojeg posjetitelj koristi na računalu ili mobilnom uređaju;
 • vrsti mobilnog uređaja i postavkama;
 • jedinstvenom identifikatoru uređaja (UDID) ili identifikatoru mobilne opreme (MEID) za mobilni uređaj;
 • uređaju i serijskim brojevima njegovih komponenti;
 • identifikatoru oglašavanja (npr. IDFA i IFA) ili sličnom identifikatoru;
 • o internet stranicama ili aplikacijama s kojih je posjetitelj upućen na naše stranice;
 • o online aktivnostima na drugim stranicama, aplikacijama ili društvenim mrežama;
 • komunikaciji s nama ili u vezi s nama na društvenim mrežama, i
 • o aktivnostima, a u vezi načina na koje posjetitelj koristi naše online usluge, poput posjećenih sadržaja na našim stranicama ili na našim mobilnim aplikacijama.

Naše online usluge i tehnologije u restoranima mogu prikupljati podatke o točnoj lokaciji mobilnog uređaja ili računala koristeći geolociranje i tehnologije poput GPS, Wi-Fi, Bluetooth ili blizinu odašiljača mobilnog signala.

Većina mobilnih uređaja i računalnih sustava omogućuje posjetitelju uskratiti pristanak za prikupljanje podataka na ovakav način putem postavki uređaja ili web preglednika. U slučaju bilo kakvih pitanja o tome kako spriječiti prikupljanje podataka o lokaciji, potrebno je obratiti se davatelju mobilnih usluga, proizvođaču uređaja ili proizvođaču web preglednika. Ako posjetitelj želi da izbrišemo podatke koje smo prikupili, a koji mogu otkriti lokaciju, može nam se obratiti na adresi, broju telefona ili e-mail adresi mcd@hr.mcd.com. Postoji i mogućnost da smo prema zakonu dužni zadržati određene podatke.
Podatke o posjetiteljima možemo, na način sukladan zakonu, prikupljati i od drugih društava ili organizacija. Također možemo prikupljati podatke koji su javno dostupni. Osobni podaci ispitanika prikupljaju se primjerice korištenjem kontakt obrasca na stranicama www.mcdonalds.hr te neposrednom predajom osobnih podataka prilikom predaje prigovora na proizvod/uslugu, rezervacije ugostiteljske usluge i slično. Osobni podaci mogu se prikupljati i prilikom otvaranja korisničkog računa, pretplate na newsletter, objavljivanjem (uploadanjem) sadržaja ili tekstova na stranici, sudjelovanjem na raznim natjecanjima i slično.
Prilikom posjeta internet stranici www.mcdonalds.hr ili neposredno ispitanici mogu obavijestiti McDonald’s o svojim iskustvima vezanim uz konzumaciju McDonald’s proizvoda i usluga, dati prijedloge ili pohvale, prigovoriti proizvodu/usluzi, rezervirati ugostiteljske usluge ili stupiti u kontakt s voditeljem zbirke iz drugog razloga. Navedeno posjetitelji stranice čine slanjem kontakt obrasca dostupnog na stranici www.mcdonalds.hr i pritom McDonald’su dostavljaju podatke o svom imenu, prezimenu i e-mail adresi, a drugi ispitanici neposrednom predajom pismena (neovisno o tome koriste li u tu svrhu pripremljene obrasce ili ne) McDonald’su dostavljaju podatke o svom imenu, prezimenu i adresi. Pored navedenog McDonald’s može ispitanike zahtijevati i druge osobne podatke, ovisno o okolnostima pojedinog slučaja (telefonski broj, datum rođenja i slika).
Svrha prikupljanja navedenih podataka sastoji se u omogućavanju neposrednog kontakta ispitanika i McDonald’sa, dobivanju informacija o stanju na tržištu, posebice o vlastitoj ponudi, primanju prigovora ili pohvala potrošača, omogućavanju neposrednog informiranja ispitanika i povratnom kontaktiranju ispitanika o navedenim okolnostima, unaprjeđenju rada stranice, analizi i unaprjeđenju oglašivačkih i promocijskih aktivnosti. Dostavljene informacije ispitanika (njihove opaske) mogu se koristiti u marketinške svrhe. Prikupljeni podaci mogu se koristiti i u marketinške svrhe, s čime se ispitanici unaprijed upoznaju. Ispitanici su ovlašteni odbiti da se njihovi podaci koriste u marketinške svrhe, o čemu će biti obaviješteni u svakoj marketinškoj poruci koju prime, u kojem slučaju kontakt sa McDonald’som neće biti moguć. Ispitanike McDonald’s, uz uvjet da su ispitanici s time suglasni, može obavještavati i o proizvodima i uslugama poslovnih partnera. Suglasnost za korištenje podataka u marketinške svrhe odnosno radi primanja obavijesti o proizvodima i uslugama partnera moguće je povući kontaktiranjem McDonald’sa na e-mail adresi mcd@hr.mcd.com.
Ako posjetitelj odustane od primanja naših marketinških komunikacija, McDonald’s će mu i dalje moći poslati poruke u vezi transakcija, korisničkih računa, kao i o bilo kakvim natjecanjima, nagradnim igrama ili izvlačenjima i dr. Odustajanje od jednog oblika komunikacije ne znači odustanak od ostalih oblika. Na primjer, u slučaju odustanka od primitka marketinških e-mail poruka posjetitelj će i dalje primati tekstualne poruke s marketinškim sadržajem, ako je ranije na njih pristao. U slučaju primanja poruka od davatelja franšize McDonald’sa odnosno drugih članica grupacije, posjetitelj će postupak odustajanja morati provesti izravno s njima.
Pored navedenog, McDonald’s može dostavljene osobne podatke koristiti radi ispunjenja i poštivanja međusobnih ugovora (uključujući ovih uvjeta korištenja i drugih uvjeta korištenja osobnih podataka odnosno resursa McDonald’sa), poštivanja pozitivnih propisa, u druge zakonom utvrđene svrhe i suradnju s nadležnim ovlaštenim tijelima.
McDonald’s je ovlašten prikupljati i informacije koje ne identificiraju specifičnog posjetitelja stranice, uključujući Uniform Resource Locator (URL) internetske stranice koju je posjetitelj posjetio prije otvaranja Internetske stranice McDonalds’a, URL internetske stranice koju je posjetitelj posjetio nakon napuštanja stranice, vrstu pretraživača kojeg koristi te Internet Protocol (IP) adresu. Ovlašteni pružatelji usluga i oglašivači, mogu automatski prikupljati ove informacije prilikom posjete ove Internetske stranice, putem „kolačića“ i drugih alata. Ovako prikupljeni podaci koriste se isključivo za rješavanje problema, administriranje Internetske stranice, analizu trendova, skupljanje demografskih podataka, analizu sukladnosti s pozitivnim propisima i suradnju sa službama za provođenje zakona.
McDonald’s i njegovi dobavljači mogu na web stranici odnosno putem dostupnih aplikacija koristiti tzv. “kolačiće“, web-pratilice i druge slične tehnologije u svrhu prikupljanja podataka i isporuke promo sadržaja te, ako se nude, traženih proizvoda i usluga.

“Kolačići“ (cookies) i drugi alati
„Cookies“ su male tekstualne datoteka koje se postavljaju na korisnikov internet preglednik ili na uređaj u cilju bilježenja i/ili prikupljanja podataka o korisniku. Web-pratilica (web-beacon) je mali objekt ili slika koja je ugrađena u internet stranicu, aplikaciju ili e-mail i koristi se za praćenje aktivnosti. Ponekad se nazivaju i „pixel“ ili „tag“.

Posjetitelji trebaju imati na umu sljedeće:

 • Prilikom korištenja naših online usluga može im biti proslijeđen “kolačić”.
 • Neke od funkcionalnosti koje se nude moguće je koristiti samo uz pomoć “kolačića“ i sličnih alata.
 • On-line usluge i aplikacije koriste privremene „kolačiće“ i druge alate („session cookies“ – traju samo za vrijeme posjete stranici) i trajne („persistent cookies“ – traju određeno vrijeme).
 • Online usluge, kao i druga područja povezana s poslovanjem mogu imati web- pratilice (web-beacons).

“Kolačiće“, web-pratilice i druge slične alate koriste se za prikupljanje podataka u svrhe opisane u ovoj Izjavi. Prikupljeni podaci mogu se kombinirati s podacima koje smo o vama prikupili na druge načine opisane u ovoj Izjavi o privatnosti.

Spomenute tehnologije mogu se koristiti u sljedeće svrhe:

 • kako bi jednoznačno identificirali posjetitelja i njegov uređaj;
 • kako bi omogućili pristup i korištenje naših online usluga koje, bez ovih tehnologija, možda ne bi ispravno funkcionirale;
 • za unaprjeđenje naših proizvoda i usluga;
 • za praćenje učinkovitosti naših online usluga (npr. posjećenost, greške, vrijeme odziva stranica, popularnost pojedinih sadržaja, itd.);
 • kako bi posjetitelja zapamtili prilikom posjeta našim online uslugama, radi ugodnijeg korisničkog iskustva;
 • kako bi omogućili prilagodbu naših usluga željama i interesima posjetitelja;
 • za marketinške aktivnosti putem ciljanog oglašavanja; i
 • u druge svrhe opisane u ovoj Izjavi.

Na primjer, McDonald’s može koristiti određene alate kako bi utvrdio je li posjetitelj otvorio e-mail poruku ili kliknuo na poveznicu sadržanu u e-mail poruci; ili kako koristi naše stranice i sadržaj naših mobilnih aplikacija; ili je li otvorio online reklamu za McDonald’s.
McDonald’s i treće strane navedene u ovoj Izjavi (npr. mreže putem kojih se oglašavamo) mogu koristiti ove tehnologije za prikupljanje podataka o online aktivnostima, kroz određeno vrijeme i preko internet stranica i uređaja trećih strana, kao i tijekom korištenja McDonald’s online sadržaja, u cilju prilagodbe sadržaja interesima posjetitelja.
Posjetitelji se upućuju da koriste postavke na web pregledniku ako ne žele primati “kolačiće“ ili ako žele podesiti preglednik da ih obavijesti kad prime “kolačić”. Koristeći dio „Pomoć“ na pregledniku posjetitelj se može upoznati s načinima promjene postavki u odnosu na “kolačiće“. Ako izabere opciju kojom blokirate sve “kolačiće“, može se dogoditi da neće moći koristiti sve ili neke značajke web stranica.
Prikupljeni podaci čuvaju se za vrijeme potrebno za ispunjavanje svrha navedenih u ovoj Izjavi te za provedbu politika vođenja evidencije (osim kada je zakonom određeno dulje vrijeme).
Svaki ispitanik koji je na stranici ostavio ili neposredno dostavio svoje osobne podatke, ima pravo istima pristupiti i ispravljati ih ili dopunjavati na način propisan Zakonom o zaštiti osobnih podataka, te se u tu svrhu voditelju zbirke može obratiti na gore navedenu adresu ili putem e-maila na mcd@hr.mcd.com. U svrhu dopune osobnih podataka ispitanik je dužan navesti ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti. Ispitanik također može svakodobno zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o svom korisničkom računu.
Podaci se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi, a odbijanje davanja podataka neće rezultirati nikakovim štetnim posljedicama. U slučaju odbijanja davanja podataka, kada se radi o podacima čije prikupljanje je po ocjeni McDonalds’a nužno za određenu aktivnost kontakt sa McDonald’som neće biti moguć.
McDonald’s prikupljene osobne podatke ne dostavlja niti čini dostupnim drugim primateljima osobnih podataka, izuzev dobavljačima koji za McDonald’s obavljaju određene usluge, primjerice partnerskim marketinškim agencijama u slučajevima korištenja u marketinške svrhe (primjerice radi dostavljanja marketinških obavijesti na e-mail adresu, newslettera i sličnih slučajeva) odnosno u slučajevima kada vrši dostavu naručenih proizvoda ili primjerice obrađuje plaćanja kreditnim karticama. Dobavljači nisu ovlašteni primljene podatke koristiti u bilo koju drugu svrhu izuzev za pružanje usluga McDonald’su.
Za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa McDonald’s poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Ispitanik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko Interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. McDonald’s ne može jamčiti 100% zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s njegove stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije odašilje ili primi.
McDonald’s može pohranjivati na računalu ispitanika „kolačiće“ koji sadrže informacije o ispitaniku i koji se koriste radi uštede vremena ispitanika za vrijeme korištenja Internetskih stranica McDonald’s, radi praćenja i usmjeravanja ispitanikovih interesa s ciljem pružanja usluga prilagođenih svakom ispitaniku. „Kolačići“ također prikupljaju neosobne informacije. Za prikazivanje oglasa na svojoj Internetskoj stranici McDonald’s može koristiti treće agencije za oglašavanje. Kao dio njihove usluge treće agencije mogu staviti odvojene „kolačiće“ na računalo ispitanika, a nad kojima McDonald’s nema pristup ili kontrolu. Ispitanik može urediti postavke pretraživača kako bi odbio „kolačiće“, u kojem slučaju se može dogoditi da neki dijelovi McDonald’s Internetskih stranica možda neće pravilno raditi. McDonald’s može koristiti i druge standardne tehnologije za praćenje uporabe Internetskih stranica i promocija, te može dozvoliti Trećim pružateljima usluga korištenje ove metode u ime McDonald’sa.
Ovi uvjeti korištenja odnose se samo na uporabu i objavljivanje informacija po McDonald’s. Druge Internetske stranice kojima se može pristupiti putem McDonald’s Internetske stranice imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja na njima. McDonald’s za to ne snosi odgovornost.
Maloljetne osobe mogu sudjelovati u promotivnim aktivnostima jedino i isključivo uz suglasnost roditelja ili skrbnika, ovisno o tome što je primjenjivo. McDonald’s neće svjesno prikupljati ili zadržavati informacije – osobne podatke maloljetnika bez inzistiranja na tome da pridobiju suglasnost roditelja odnosno skrbnika. Ako imate bilo kakvih pitanja vezano uz zaštitu privatnosti djece, molimo Vas da nam se obratite na mcd@hr.mcd.com.
McDonald’s isključuje bilo koju i svu štetu prema korisnicima stranice odnosno prema svim osobama koje su mu dostavile osobne podatke, u najvišoj mjeri dopuštenoj zakonom.
Ovi uvjeti korištenja osobnih podataka mogu se mijenjati odlukom McDonald’sa. Izmjene i dopune uvjeta korištenja objavit će se na isti način kao što su objavljeni ovi uvjeti (objavom izmjena ili dopuna ili nove verzije uvjeta korištenja), objavom na stranici www.mcdonalds.com, čime će stupiti na snagu. Korištenjem internet stranice nakon objave ovih uvjeta korištenja ili njihovih izmjena i dopuna korisnici stranice izražavaju svoj pristanak na navedene dokumente.

Ovi uvjeti korištenja na snazi su od 17.05.2017.

Izjava o privatnosti za mobilne aplikacije McDonad’s Hrvatska dostupne na AppStore-u i na Play store-u

Hvala što ste preuzeli aplikaciju McDonald’s Hrvatska (“Aplikacija”). Prije korištenja aplikacije molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Izjavu o privatnosti.
Nadamo se da ćete uživati u upoznavanju sa kompanijom McDonald’s (Globalna hrana d.o.o.) i njezinim proizvodima.
McDonald’s (Globalna hrana d.o.o.) poštuje vaše pravo na privatnost u on-line svijetu, prilikom korištenja ove aplikacije. Prikupljamo samo neposredno poslane osobne podatke, kao što su vaše ime ili adresa elektronske pošte, koje nam vi sami dostavite kada nas kontaktirate putem elektronske pošte ili telefonom. Za potpunu informaciju o svim pravima i obvezama te svrhama i načinu na koji McDonald’s (Globalna hrana d.o.o.) koristi vaše osobne podatke, pročitajte Izjavu o privatnosti na www.mcdonalds.hr.
McDonald’s (Globalna hrana d.o.o.) može prikupiti osobne podatke posredno, preko ove aplikacije, korištenjem tehnologije praćenja („kolačići“ ili “cookies”), u svrhu razumijevanja na koji način korisnici koriste ovu aplikaciju. Kolačići nam pomažu da ovu aplikaciju prilagodimo vašim osobnim potrebama.
McDonald’s (Globalna hrana d.o.o.) čuva sve informacije koje prikupi uz pomoć kolačića. Ovakve vrste informacija, koje se dobiju uz pomoć kolačića, se ne šalju izvan McDonald’sa (Globalna hrana d.o.o.). One se neće koristiti za neovlaštenu komunikaciju.
Ova aplikacija koristi Google Analytics Premium, uslugu app analitike koju pruža društvo Google Ireland Limited („Google”). Google Analytics Premium koristi kolačiće koji kompaniji McDonald’s (Globalna hrana d.o.o.) pomažu u analiziranju načina na koji korisnici upotrebljavaju aplikaciju. Informacije koje kolačići generiraju o vašem korištenju aplikacije i određeni podaci o vašem mobilnom uređaju prenose se na server. Google će za nas koristiti ove informacije za potrebe provođenja ocjenjivanja vašeg korištenja aplikacije i kako bi sastavljao izvještaje o aktivnostima aplikacije. Informacije o mobilnom uređaju koje se prikupe preko aplikacije Google Analytics, neće biti povezane s drugim podacima koje čuva Google. Možete otkazati mogućnost korištenja kolačića odabirom odgovarajuće postavke na vašem mobilnom uređaju, međutim, treba napomenuti da u tom slučaju nećete moći koristite sve funkcije ove aplikacije. Također možete zaustaviti prijenos informacija koje su kolačići generirali o vašem korištenju aplikacije i o vašoj IP adresi za Google, preuzimanjem i instaliranjem programskog dodatka pretraživača Google Analytics Opt-out Browser Add-on, koji je dostupan na: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.]
Ova Izjava o privatnosti vam, zajedno s Izjavom o privatnosti Globalne hrane d.o.o. dostupnom na www.mcdonalds.hr, pruža sve informacije koje su vam potrebne za informirani izbor o tome hoćete li koristiti ovu aplikaciju ili ne.
Stoga, korištenjem ove aplikacije, prihvaćate i suglasni ste da vršimo obradu vaših posrednih osobnih podataka (kolačića) ako postoje, na način koji je naveden u ovoj Izjavi o privatnosti.
Ako imate bilo kakva pitanja u vezi ove Izjave o privatnosti, molimo vas da kontaktirate McDonald’s (Globalna hrana d.o.o.), slanjem poruke na adresu elektronske pošte mcd@hr.mcd.com ili slanjem pisma na adresu: Globalna hrana d.o.o., Rudeška cesta 87/a, 10 000 Zagreb, Hrvatska, a mi ćemo vam sa zadovoljstvom pomoći oko svih dodatnih pitanja koje imate.


Ova stranica zahtijeva noviji preglednik, molimo nadogradite svoj ili koristite jedan od sljedećih: