Izjava o privatnosti

McDonald's Hrvatska - Uvjeti korištenja osobnih podataka

Molimo Vas da prije dostavljanja Vaših osobnih podataka pažljivo pročitate ove Uvjete budući da se dostavljanjem Vaših osobnih podataka društvu Globalna Hrana d.o.o. neposredno (usmeno, pisanim putem isl) odnosno korištenjem internet stranica društva smatra da pristajete na dolje opisane uvjete korištenja istih. Dostavljanjem podataka izražavate suglasnost sa uvjetima korištenja i potvrđujete da ste ih pročitali i razumjeli.

Ovim Uvjetima korištenja osobnih podataka (dalje u tekstu Izjava o privatnosti) društvo Globalna hrana d.o.o., Zagreb, Rudeška cesta 87/a, OIB 97492131626 (dalje u tekstu McDonald’s), u svojstvu voditelja zbirke osobnih podataka obavještava ispitanike o okolnostima propisanim Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Osobni podaci ispitanika prikupljaju se primjerice korištenjem kontakt obrasca na stranicama www.mcdonalds.hr te neposrednom predajom osobnih podataka prilikom predaje prigovora na proizvod/uslugu, rezervacije ugostiteljske usluge i slično. Osobni podaci mogu se prikupljati i prilikom otvaranja korisničkog računa, pretplate na newsletter, objavljivanjem (uploadanjem) sadržaja ili tekstova na stranici, sudjelovanjem na raznim natjecanjima i slično.

Prilikom posjeta internet stranici www.mcdonalds.hr ili neposredno ispitanici mogu obavijestiti McDonald’s o svojim iskustvima vezanim uz konzumaciju McDonald’s proizvoda i usluga, dati prijedloge ili pohvale, prigovoriti proizvodu/usluzi, rezervirati ugostiteljske usluge ili stupiti u kontakt sa voditeljem zbirke iz drugog razloga. Navedeno posjetitelii stranice čine slanjem kontakt obrasca dostupnog na stranici www.mcdonalds.hr i pritom McDonald’su dostavljaju podatke o svom imenu, prezimenu i e-mail adresi, a drugi ispitanici neposrednom predajom pismena (neovisno o tome koriste li u tu svrhu pripremljene obrasce ili ne) McDonald’su dostavljaju podatke o svom imenu, prezimenu i adresi. Pored navedenog McDonald’s može ispitanike zahtijevati i druge osobne podatke, ovisno o okolnostima pojedinog slučaja (telefonski broj, datum rođenja i slika).

Svrha prikupljanja navedenih podataka sastoji se u omogućavanju neposrednog kontakta ispitanika i McDonald’sa, dobivanju informacija o stanju na tržištu, posebice o vlastitoj ponudi, primanju prigovora ili pohvala potrošača, omogućavanju neposrednog informiranja ispitanika i povratnom kontaktiranju ispitanika o navedenim okolnostima, unaprijeđenju rada stranice, analizi i unaprijeđenju oglašivačkih i promocijskih aktivnosti. Dostavljene informacije ispitanika (njihove opaske) mogu se koristiti u marketinške svrhe. Prikupljeni podaci mogu se koristiti i u marketinške svrhe, s čime se ispitanici unaprijed upoznaju. Ispitanici su ovlašteni odbiti da se njihovi podaci koriste u marketinške svrhe, u kojem slučaju kontakt sa McDonald’som neće biti moguć.

Pored navedenog, McDonald’s može dostavljene osobne podatke koristiti radi ispunjenja i poštivanja međusobnih ugovora (uključujući ovih uvjeta korištenja i drugih uvjeta korištenja osobnih podataka odnosno resursa McDonald’sa), poštivanja pozitivnih propisa i suradnju sa nadležnim ovlaštenim tijelima.

McDonald’s je ovlašten prikupljati i informacije koje ne identificiraju specifičnog posjetitelja stranice, uključujući Uniform Resource Locator (URL) internetske stranice koju je posjetitelj posjetio prije otvaranja Internetske stranice McDonalds’a, URL internetske stranice koju je posjetitelj posjetio nakon napuštanja stranice, vrstu pretraživača kojeg koristi te Internet Protocol (IP) adresu. Ovlašteni pružatelji usluga i oglašivači, mogu automatski prikupljati ove informacije prilikom posjete ove Internetske stranice, putem „kolačića“ i drugih alata. Ovako prikupljeni podaci koriste se isključivo za rješavanje problema, administriranje Internetske stranice, analizu trendova, skupljanje demografskih podataka, analizu sukladnosti s pozitivnim propisima i suradnju sa službama za provođenje zakona.

Svaki ispitanik koji je na stranici ostavio ili neposredno dostavio svoje osobne podatke, ima pravo istima pristupiti i ispravljati ih ili dopunjavati na način propisan Zakonom o zaštiti osobnih podataka, te se u tu svrhu voditelju zbirke može obratiti na gore navedenu adresu ili putem e-maila na mcd@hr.mcd.com. U svrhu dopune osobnih podataka ispitanik je dužan navesti ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti. Ispitanik također može svakodobno zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o svom korisničkom računu.

Podaci se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi, a odbijanje davanja podataka neće rezultirati nikakovim štetnim posljedicama. U slučaju odbijanja davanja podataka, kada se radi o podacima čije prikupljanje je po ocjeni McDonalds’a nužno za određenu aktivnost kontakt sa McDonald’som neće biti moguć.

McDonald’s prikupljene osobne podatke ne dostavlja niti čini dostupnim drugim primateljima osobnih podataka, izuzev partnerskim marketinškim agencijama u slučajevima korištenja u marketinške svrhe (primjerice radi dostavljanja marketinških obavijesti na e-mail adresu, newslettera i sličnih slučajeva) odnosno u slučajevima kada vrši dostavu naručenih proizvoda ili primjerice obrađuje plaćanja kreditnim karticama.

Za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa McDonald’s poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Ispitanik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko Interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. McDonald’s ne može jamčiti 100% zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s njegove stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije odašilje ili primi.

McDonald’s može pohranjivati na računalu ispitanika „kolačiće“ koji sadrže informacije o ispitaniku i koji se koriste radi uštede vremena ispitanika za vrijeme korištenja Internetskih stranica McDonald’s, radi praćenja i usmjeravanja ispitanikovih interesa s ciljem pružanja usluga prilagođenih svakom ispitaniku. „Kolačići“ također prikupljaju neosobne informacije. Za prikazivanje oglasa na svojoj Internetskoj stranici McDonald’s može koristiti treće agencije za oglašavanje. Kao dio njihove usluge treće agencije mogu staviti odvojene „kolačiće“ na računalo ispitanika, a nad kojima McDonald’s nema pristup ili kontrolu. Ispitanik može urediti postavke pretraživača kako bi odbio „kolačiće“, u kojem slučaju se može dogoditi da neki dijelovi McDonald’s Internetskih stranica možda neće pravilno raditi. McDonald’s može
koristiti i druge standardne tehnologije za praćenje uporabe Internetskih stranica i promocija, te može dozvoliti Trećim pružateljima usluga korištenje ove metode u ime McDonald’sa. Za više informacijama o “kolačićima” molimo pročitajte Uvjete korištenja kolačića dostupne na www.mcdonalds.hr.

Ovi uvjeti korištenja odnose se samo na uporabu i objavljivanje informacija po McDonald’s. Druge Internetske stranice kojima se može pristupiti putem McDonald’s Internetske stranice imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja na njima. McDonald’s za to ne snosi odgovornost.

Maloljetne osobe mogu sudjelovati u promotivnim aktivnostima jedino i isključivo uz suglasnost roditelja ili skrbnika, ovisno o tome što je primjenjivo. McDonald’s neće svjesno prikupljati ili zadržavati informacije – osobne podatke maloljetnika bez inzistiranja na tome da pridobiju suglasnost roditelja odnosno skrbnika.

McDonald’s isključuje bilo koju i svu štetu prema korisnicima stranice odnosno prema svim osobama koje su mu dostavile osobne podatke, u navišoj mjeri dopuštenoj zakonom.

Ovi uvjeti korištenja osobnih podataka mogu se mijenjati odlukom McDonald’sa. Izmjene i dopune uvjeta korištenja objaviti će se na isti način kao što su objavljeni ovi uvjeti (objavom izmjena ili dopuna ili nove verzije uvjeta korištenja), objavom na stranici www.mcdonalds.com, čime će stupiti na snagu. Korištenjem internet stranice nakon objave ovih uvjeta korištenja ili njihovih izmjena i dopuna korisnici stranice izražavaju svoj pristanak na navedene dokumente.

Ovi uvjeti korištenja na snazi su od 16.05.2016.

Izjava o privatnosti za mobilne aplikacije

Hvala što ste preuzeli aplikaciju McDonald’s Hrvatska (“Aplikacija”). Prije korištenja aplikacije molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Izjavu o privatnosti.

Nadamo se da ćete uživati u upoznavanju sa kompanijom McDonald’s (Globalna hrana d.o.o.) i njezinim proizvodima.

McDonald’s (Globalna hrana d.o.o.) poštuje vaše pravo na privatnost u on-line svijetu, prilikom korištenja ove aplikacije. Prikupljamo samo neposredno poslane osobne podatke, kao što su vaše ime ili adresa elektronske pošte, koje nam vi sami dostavite kada nas kontaktirate putem elektronske pošte ili telefonom. Za potpunu informaciju o svim pravima i obvezama te svrhama i načinu na koji McDonald’s (Globalna hrana d.o.o.)  koristi vaše osobne podatke, pročitajte  Izjavu o privatnosti na  www.mcdonalds.hr

McDonald’s (Globalna hrana d.o.o.) može prikupiti osobne podatke posredno, preko ove aplikacije, korištenjem tehnologije praćenja („kolačići“ ili “cookies”), u svrhu razumijevanja na koji način korisnici koriste ovu aplikaciju. Kolačići nam pomažu da ovu aplikaciju prilagodimo vašim osobnim potrebama.

McDonald’s (Globalna hrana d.o.o.)  čuva sve informacije koje prikupi uz pomoć kolačića. Ovakve vrste informacija, koje se dobiju uz pomoć kolačića, se ne šalju izvan McDonald’sa (Globalna hrana d.o.o.). One se neće koristiti za neovlaštenu komunikaciju.

Ova aplikacija koristi Google Analytics Premium, uslugu app analitike koju pruža društvo Google Ireland Limited („Google”). Google Analytics Premium koristi kolačiće koji kompaniji McDonald’s (Globalna hrana d.o.o.) pomažu u analiziranju načina na koji korisnici upotrebljavaju aplikaciju. Informacije koje kolačići generiraju o vašem korištenju aplikacije i određeni podaci o vašem mobilnom uređaju prenose se na server. Google će za nas koristiti ove informacije za potrebe provođenja ocjenjivanja vašeg korištenja aplikacije i kako bi sastavljao izvještaje o aktivnostima aplikacije. Informacije o mobilnom uređaju koje se prikupe preko aplikacije Google Analytics, neće biti povezane sa drugim podacima koje čuva Google. Možete otkazati mogućnost korištenja kolačića odabirom odgovarajuće postavke na vašem mobilnom uređaju, međutim, treba napomenuti da u tom slučaju nećete moći koristite sve funkcije ove aplikacije. Također možete zaustaviti prijenos informacija koje su kolačići generirali o vašem korištenju aplikacije i o vašoj IP adresi za Google, preuzimanjem i instaliranjem programskog dodatka pretraživača Google Analytics Opt-out Browser Add-on, koji je dostupan na: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.]

Ova Izjava o privatnosti vam, zajedno sa Izjavom o privatnosti Globalne hrane d.o.o. dostupnom na www.mcdonalds.hr, pruža sve informacije koje su vam potrebne za informirani izbor o tome hoćete li koristiti ovu aplikaciju ili ne.

Stoga, korištenjem ove aplikacije, prihvaćate i suglasni ste da vršimo obradu vaših posrednih osobnih podataka (kolačića) ukoliko postoje, na način koji je naveden u ovoj Izjavi o privatnosti.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi ove Izjave o privatnosti, molimo vas da kontaktirate McDonald’s (Globalna hrana d.o.o.), slanjem poruke na adresu elektronske pošte mcd@hr.mcd.com ili slanjem pisma na adresu: Globalna hrana d.o.o., Rudeška cesta 87/a, 10 000 Zagreb, Hrvatska, a mi ćemo vam sa zadovoljstvom pomoći oko svih dodatnih pitanja koje imate.

Copyright © 2016. Globalna hrana d.o.o.


Ova stranica zahtijeva noviji preglednik, molimo nadogradite svoj ili koristite jedan od sljedećih: